Naši lidé

LidéNa tomto místě bychom Vám rádi přestavili lidi, kteří zaštiťují SRPŠ. Položili jsme jim proto několik otázek:

1) Co obnáší tvoje práce pro Spolek rodičů?

2) Proč to děláš?

3) Co by měl Spolek hlavně dělat?

4) Jaká je tvoje profese

 

A zde jsou jejich odpovědi:

 

Oto Šorna - předseda spolku

 1) Co obnáší tvoje práce pro Spolek rodičů?

Jako člen výkonného výboru pomáhám vyrůst našemu spolku z dětských plínek v plnohodnotnou fungující organizaci se široce otevřenou náručí. Obnáší to spoustu času věnovaného diskuzím s rodiči a jejich dětmi, vedením školy, ale i s řadovými učiteli a v neposlední řadě se zástupci obce, kteří mají co říci k problematice školství. Aktivně se podílím na relizaci spolkových projektů, které mají za cíl  podporu aktivit našich dětí.

2) Proč to děláš?

Přeji si, aby škola byla pro naše děti, a dost možná i jejich rodiče, místem, kam budou rády chodit, kam se budou třeba i rády vracet, ale aby škola byla zároveň důstojnou institucí, která je svým vzdělávacím procesem připraví pro plnohodnotný život. Zároveň cítim, že náš školský systém má pořád značné mezery, které se jen pomalu daří zaplňovat. A tomu bych rád svými silami napomohl.

3) Co by měl Spolek hlavně dělat?

Spolek má několik cílů a směřování. Spolek má snahu o co největší zapopjení rodičů do kontaktu se školou a vytváření angažované kominity kolem ní a tím jí přímo i nepřímo pomáhat v rozvoji a vzdělávání jejích žáků.. Proto spolek připravuje akce, které se velice úzce dotýkají školy jako takové, ale hlavně vzdělávání dětí, jako jsou přednášky či besedy dětí, rodičů, učitelů, vedení školy a obce, ale i setkání se zajímavými lidmi. Spolek rovněž vytváří prostředí pro běh "projektů" zaměřených přímo na výuku nebo volnočasové aktivity dětí. Především je ale spolek komunikační platformou mezi námi rodiči, školou a obcí jako zřizovatelem školy. Otevírá dialog nad problémy, které jako rodiče vidíme a pomáhá při hledání jejich řešení. Zároveň však chce být nositelem dobrých zpráv, kterých, jak doufáme, bude čím dál více.

4) Jaká je tvoje profese

Podnikám v IT službách

 

Pavlína Wagnerová Málková – místopředseda spolku 

1) Co obnáší tvoje práce pro Spolek rodičů?

Vůbec nedokážu popsat několika slovy svoji práci. Obnáší vše, od administrativy, přes vymýšlení témat pro činnosti, obcházení úřadů, diskuse s ředitelem, starostou, resp. místním úřadem, řešení předložených problémů (družina, učebnice angličtiny), odpovídání na meily rodičů, až po psaní zápisů z porad, sestavování přehledů, souhrnů, sumářů, příprava oběžníků, programů schůzí, apod.. Je to nepravidelná práce, někdy se týden nic nedějem, jindy mě zaměstná i 5-7 dní v týdnu, záleží na situaci a okamžitých okolnostech....

2) Proč to děláš?

Abych pomohla něco změnit. Abych dětem umožnila prožít ve škole něco víc, než jsme měli my. Nechci jen sedět a stěžovat si na vše okolo, jen ukazovat na chyby či problémy. Chci se aktivně zapojit. 

 3) Co by měl Spolek hlavně dělat?

Zapojit se do společné práce okolo dětí. Přinášet podněty, podílet se na uskutečnění myšlenky komunitní školy, zapojit se do vytváření společného dialogu mezi školou, dětmi a rodiči, umožnit dětem trávit čas aktivně.

4) Jaká je tvoje profese

redaktor a šéfprodukční webového portálu Český kutil.cz

 

Vojtěch Felt – místopředseda

1) Co obnáší tvoje práce pro Spolek rodičů?

Jako člen výboru spolku jsem k dispozici coby poradní hlas při řešení různých situací a diskutovaných problémů, nebo také při sestavování interní a externí komunikace. Zejména pak zajišťuji grafickou úpravu smluv a dokumentů, a také jejich případný tisk nebo dokončovací práce.

2) Proč to děláš?

Rád bych přispěl k jakékoliv změně a ke zlepšování komunikace a přístupu k dětem ve srovnání s pojetím výuky a celého školského aparátu v podobě, jak ho známe z vlastního dětství, protože při podrobnějším pohledu je patrné, že se za posledních třicet let nic nezměnilo a školy jsou převážně továrnami na prefabrikáty, kam chodí děti pouze z povinnosti.

3) Co by podle tebe měl Spolek rodičů hlavně dělat?

Myslím si, že spolek by měl být efektivním pomocníkem ve vztahu rodič – žák – škola a prvkem, který může nenásilně zprostředkovat předávání informací a řešení v situacích, které se nějakým způsobem dotýkají účastníků tohoto vztahu.

4) Jaká je tvoje profese?

Věnuji se překladům, korekturám a jiným podobným činnostem pro technickou dokumentaci, a to hlavně v oblasti motorových vozidel.

 


Jiří Kříž - předseda kontrolního výboru

1) Co obnáší tvoje práce pro Spolek rodičů?
Jako člen kontrolního výboru vidím svou činnost v kontrole činnosti spolku, konkrétně zda spolek vykonává činnost v souladu se stanovami, zda plní hlavní závěry členských schůzí a v neposlední řadě také hospodaření spolku.

2) Proč to děláš?
Chuť něco udělat pro místní komunitu a pro naše děti.

3) Co by podle tebe měl Spolek rodičů hlavně dělat?
Pomáhat ve sbližování očekávání rodičů a možností školy, pomoci v komunikaci rodičů se školou, podporovat školu při zavádění moderních
forem vzdělávání.

4) Jaká je tvoje profese?
Forenzní auditor

 
Jaroslava Hartmanová - kontrolní výbor

 

Aleš Hanzlíček - kontrolní výbor

 

 


Jiří Pelák - účetní

1) Co obnáší tvoje práce pro Spolek rodičů?

Dělám účetního a podílím se na administrativní agendě spolku.

 

2) Proč to děláš?

Zeptal jsem se, jak bych mohl pomoct. Takhle to dopadlo.

 

3) Co by podle tebe měl Spolek rodičů hlavně dělat?

Měl by spojovat lidi, kteří mají zájem udělat něco dobrého pro kbelskou základní školu. Fandím myšlence komunitní školy.

 

4)Jaká je tvoje profese?

Učitel účetnictví a auditor.

 

Stránka

Publikována: 11.12.2014

Naposled upravena: 1.9.2017

Kalendář

Úterý, 16.10., svátek má Havel
říjen 2018
po út st čt so ne
1 2

Út - 2.10.2018

Setkání třídních důvěrníků

17:00 - 18:30 (Rodiče, Web)

Setkání důvěrníků s ředitelem školy.

3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15

Po - 15.10.2018

Projektový den

(Ve škole, Web)

Výuka:

1. – 4. třídy: cca 4 vyučovací hodiny

5. – 9. třídy: cca 5 vyučovacích hodin

Konkrétní časy ukončení budou stanoveny dle kapacity školní jídelny. Rozpis bude zveřejněn na webových stránkách školy.

Pokud by došlo ke změnám, rodiče budou informováni prostřednictvím ŽK a webových stránek školy.

 

16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Nejbližší akce školy

Úterý 6.11.
Setkání třídních důvěrníků
17:00 - 18:30
Setkání důvěrníků s ředitelem školy.

Termíny prázdnin a svátků

3. 9. 2018 Začátek školního roku
28. 9. 2018 Den české státnosti
29. 10. – 30. 10. 2018 Podzimní prázdniny
22. 12. 2018 – 2. 1. 2019 Vánoční prázdniny
3. 1. 2019 Nástup do školy po Vánocích
31. 1. 2019 Konec 1. pololetí
1. 2. 2019 Pololetní prázdniny
18. 2. – 22. 2. 2019 Jarní prázdniny
18. 4. 2019 Velikonoční prázdniny
19. 4. 2019 Velký pátek
22. 4. 2019 Velikonoční pondělí
1. 5. 2019 Svátek práce
8. 5. 2019 Den vítězství
28. 6. 2019 Konec školního roku
29. 6. – 1. 9. 2019 Hlavní prázdniny
2. 9. 2019 Začátek školního roku 2019/2020