Nová školní zahrada

aktuálně: odstranění Hardu z proutí

 

ze zápisu třídních důvěrníků:

Pan ředitel přivedl hosta – Evu Kulichovou, zástupkyni ředitele, která zastřešuje i školní družinu. Paní Kulichová přednesla zástupcům tříd návrh týkající se proutěného hradu, který se nachází na zahradě školy, jež využívá družina pro své odpolední aktivity. Z důvodu bezpečnosti dětí není možné proutěný hrad používat. Škola by ráda tento prvek odstranila pro uvolnění plochy pro jiný účel, který by děti využily, ale nechce tak udělat bez souhlasu rodičů, protože hrad sestavili. Zástupci rodičů (resp. rodiče) mají možnost se k tomuto kroku vyjádřit prostřednictvím SRPŠ. Své názory a připomínky zasílejte do pondělí 10. 2. 2020 do 10 hod na email: srps.kbely@seznam.cz

 

vyjádření koordinátorky projektu Anny Kozové:

návrh stavby vznikl jako domeček - úkryt - bunkr, který děti ke své hře potřebují

hrad byl inspirován americkým umělcem Patrickem Dougherty

Patrick Dougherty Stick Sculpture at the Olympia Hands on Children’s Museum

1) stavba se musí udržovat a s tím také byla postavena. Její postavení bylo odsouhlaseno vedením školy, družinou, rodiči a zřizovatelem

2) údržba hradu nebyla umožněna

3) hrad lze upravit a certifikovat (předjednáno s inspektorem TÜV SÜD)
4) úpravy  nebyly umožněny
5) certifikace nebyla objednána
6) větve jsou jak známo důležitým útočištěm živočichů v zahradě, pokud by stavba neměla sloužit dětem, i tak má v prostoru svůj smysl.
Myslím si, že by bylo fér, kdyby rodiče měli možnost hrad uvést do bezpečného stavu a pokud se to nepovede, následně stavbu odstranit s podmínkou, že se s vedením projektu - tedy mnou a rodiči, kteří se aktivně na tvorbě zahrady podílí od počátku - bude jednat o náhradě za hrad a její podobě. 
 

Hrad z proutí

brigády červen 2016 - duben 2017

práce dobrovolníci .... 6 brigád x 20 dobrovolníků x 4h ...480h

práce mimo brigády o prázdninách 30h

doprava větví z brigád v externích lokacích  - 3x nákladní kontejner - úřad

materiální dar Zahradnictví Líbeznice

 

MgA. Anna Kozová
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Certifikace

dne 14.2. proběhla schůzka s inspektorem z firmy TÜV SÜD, která zajišťuje certifikace. Celý projekt zahrady byl od počátku navrhování v této firmě konzultován a certifikaci nic nebrání. Jen se musí doložit potřebné dokumenty a upravit drobné nedostatky. 

- doplnit informace o konstrukčním materiálu Šišky (veškeré informace naleznete na www.mmcite.com/us/products#!shelters-and-pavilions/pinecone)

- umístit ceduli s provozním řádem

- mobiliář označit štítkem výrobce

- u 2 stolů sbrousit hrany na rádius 3mm

- dosypat písek ke kamenům

- hrad z proutí - převažují obavy z možnosti napíchnití nebo poškrábání dětí o větve, takže je momentálně nepřístupný. Rádi bychom kolem hradu vysadili vrbu salix viminalis, která se používá na proutěné stavby - ta by časem suché větve nahradila. Na úpravu vnitřku použijeme přírodní rohože tak, aby byl povrch celistvý.

- je potřeba vést deník kontrol a úprav na zahradě

podrobnější informace mohu poskytnout na základě písemné zprávy od pana inspektora -  na tu se zatím čeká.

 

v případě dotazů nebo připomínek mě kontaktujte na annick@email.cz

 

 

Vážení rodiče, učitelé, paní družinářky a všichni, kteří se zajímají o dění na zahradě

 

Vážím si toho, že věnujete svůj čas projektu školní zahrady a doufám, že zde naleznete všechny informace, které Vás zajímají. Níže se dočtete o projektu zahrady - proč je jiná, než běžná hřiště a co to dětěm přináší. Jak zahrada doposud vznikala, kolik to stálo a co plánujeme dál. Náměty pro venkovní výuku v krásné publikaci Inspiromat, kterou připravila přímo pro naši zahradu paní Nezbedová. Také zde budu zveřejňovat pozvánky na brigády. Vše se zatím chystá. Zahradu můžete sledovat i na facebooku po názvem Kde zpívají Kosi. Budu ráda, když se na mne obrátíte se svými podněty nebo dotazy. A nejraději budu, když se společně s dětmi setkáme na nějaké z našich akcí!

Srdečně Vás zdraví koordinátorka projektu

Anna Kozová

info@kdezpivajikosi.cz

 

Co je školní zahrada Kde zpívají kosi

 

Zahrada vznikla na nevyužívaném pozemku školy z iniciativy rodičů a s velkou podporou školy a městské části. Dnes je nedílnou součástí školy. To, že zde před dvěm lety nebylo nic, si dnes už neumí nikdo z nás představit.

Školní zahrada je umělecký projekt. Vytváříme prostředí s jakým se děti v běžné realitě nesetkávají - prvky v zahradě mají přírodně - výtvarný podtext. Kromě toho, že plní svoji funkci, ovlivňují vnímání dětí - ukazují různé přístupy v řešení veřejného prostoru. Dnes už si děti běžně samy nehrají venku v přírodním prostředí. Přitom je dokázano, že je to podstatně důležité pro rozvoj jejich poznávacích schopností a inteligence. Chceme poskytnout dětem zážitek z toho nejlepšího, co umíme v tomto směru nabídnout. Dnes se podobné zahrady začínají realizovat v zahraničí i unás. Odborníci stále více upozorňují na nutnost určité míry svobody, rizika a možnosti uplatnění vlastní kreativity při hře. Pozvolna se začíná přizpůsobovat i legislativa. Naše zahrada je jednou z prvních vlaštovek v tomto směru, stejně jako nový progresivní způsob výuky, ve kterém je naše škola unikátní.  To, co by bylo jinak finančně nedosažitelné, realizujeme svépomocí, formou dobrovolnictví, spolupráce se SRPŠ,  firmami, školou, obcí a prostřednictvím grantů. Podstatné je, že zahradu budují rodiče a děti, že se tím vytváří u dětí vztah k místu, kde žijí a potřeba o tato místa pečovat. Zároveň se utvářejí sousedské vztahy  a vazby.

Zahrada se nachází na pozemku školy. Je zde velké množství vzrostlých stromů. Naším cílem není vytvořit hřiště, ale kultivované přírodní prostředí, kde si děti najdou svou vlastní formu hry - jako např. v lese. Šlo nám o to, zdejší lesní atmosféru spíše nenásilně doplnit a podpořit, ne změnit.

Zahrada plní během dne různé role. Dopoledne slouží venkovní výuce, odpoledne školní družině, večer komunitním setkáním.

 

Aktuální popis jednotlivých stanovišť  

 

1) Venkovní laboratoř

Pro práci, odpočinek, svačinu, psaní, kreslení je potřeba stůl. Venkovní laboratoř je seskupení tří stolů pro 8-10 dětí, záměrně  určených ke stání - děti stráví sezením ve škole příliš dlouhou dobu. Návrh stolu je autorské výtvarné dílo. Stoly ve tvaru skulptur jsou odlity z bílého vysokopevnostního betonu.

Dopoledne u nich děti mohou pracovat během venkovní výuky. Odpoledne u nich družinové děti svačí, nebo si mohou kreslit. Během školních akcí nebo komunitních setkání slouží k servírování občerstvení a společnému "postávání".

Nedílnou součástí je i mlatová plocha. Jedná se o parkový zpevněný písčitý povrch. Vzhledem k tomu, že venkovní laboratoř se nachází ve vstupní části zahrady, slouží zde tato plocha jako jakýsi "filtr" mezi vydlážděnou plochou a divokým travnatým porostem v zahradě. Můžete vstoupit na území zahrady, ale ještě si neumažete boty. Děti zde mohou skákat gumu, kopat s míčem a podobně.

 

2) Altán Šiška

Chtěli jsme, aby součástí zahrady byl i příklad kreativního přístupu ke konstrukčnímu řešení staveb - současná progresivní mikroarchitektura. Proto jsme požádali o spolupráci architektonický atelier SAD ( www.ateliersad.cz). Zadání znělo:   stavba, kde může v kruhu sedět jedna třída dětí, aby nerušeně, odcloněny od rušivých podnětů okolí, vyslechly zadání učitele pro následnou práci v zahradě, ve venkovní laboratoři, nebo pro ranní kruhy (povídaní dětí s pedagogy před zahájením výuky. Součástí řešení byla i možnost využít krytý altán pro táborák.

 

3) Kameny

písková plocha 45m2 se třemi dutými betonovými skořepinami inspirovanými kameny omletými vodou na břehu moře nebo řeky. Opět se jedná o autorské výtvarné dílo. Děti, které tráví odpoledne na zahradě už jsou příliš velké na to, aby si hrály na písku, ale stále je to k písku svým způsobem táhne. Proto velká písková plocha, kde mohou děti ke hře využívat betonové sochy ve tvaru kamenů. Mohou po nich lézt, kreslit na ně křídami, zalézt dovnitř jako do jeskyně. Mohou si hrát, že jde o nějaká zvířata, dopravní prostředky nebo třeba ostrovy.

Jednotlivé skulptury rozdělují písečnou plochu na zóny, kde si mohou hrát skupinky dětí odděleně - pokud chtějí.

 

4) Hrad z proutí

výtvarná instalace z přírodního matriálu - je to vlastně bunkr. Skládá se ze tří menších oddílů - věž, hlavní síň, vedlejší síň. Všechny prostory mají i vlastní možnost vstupu - aby byla zachována průchodnost objektu a aby v případě potřeby měly další osoby možnost vstupu do každé časti okamžitě.

Objekt je určen ke sledování stárnutí přírodního materiálu a je možné ho neustále obnovovat. Důležitý je také bezprostřední kontakt s neopracovaným, divoce rostlým materiálem.

A zejména, děti nutně potřebují skrýše!

 

Plánuje se - dotace MZP

5) Kopečky s vodním prvkem

Terénní vlny tvořené částečně z vykopané hlíny při stavbě maltové plochy. Je to přibližně 4x7m do výšky 1,5m . Jedná se o jakousi  "skalku" - nebo divočinu uprostřed zahrady. Kopečky budou porostlé vegetací zaměřenou na jednotlivé celky reprezentující charakteristická přírodní prostředí. Součástí by měly být i rostliny, jejichž plody budou děti moci sbírat a ochutnávat. Také by zde měla být pole s charakteristickými přírodními materiály, které děti budou moci využívat ke svým tvůrčím hrám a tak se s nimi lépe na vlastní kůži seznámit. Např. jemný písek, oblázky, velké kameny, pařezy, větve, kůra atp. Na kopečkách budou umístěny 3 výtvarné objekty odlité z betonu. Budou to sochy o velikosti přibližně 80x50x80cm, inspirované současnou kreativní architekturou. Tyto objekty jsou určeny k iniciaci dětské hry. Děti je mohou dostavovat a dotvářet pomocí přírodnin nalezených v zahradě. Dotvářet je v města, nebo si hrát na hrady, stavět mezi nimi stezky, nebo budovat zcela nezávislé objekty.

Měl by se zde nacházet i vodní prvek - ruční pumpa s nakloněnou kamennou deskou. Pumpováním by voda vyvěrala v malém množství ze země a odtékala po nakloněném kamenném korýtku. Do korýtka děti mohou sypat písek nebo jiné přírodniny a pozorovat, jak si voda razí cestu a vytváří přírodní meandry - simulace říčního toku. K dramatickému namočení dětí docházet nebude - měřítko a množství vytékající vody tomu bude uzpůsobeno. Nicméně je prokázáno, že děti nezbytně potřebují poznávat přírodniny a živly na vlastní lůži. V německu dokonce vznikají hřiště, kde si děti mohou hrát s ohněm (vz zmínka v publikaci Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu od autorů E.C. Gründler a n. Schäfer).

 

 

 

Jak vznikala školní zharada

 

říjen  2015 - duben 2016

analýza a návrh projektu zahrady

Analýza trvala půl roku. Sestávala se z rešerše zajímavě a progresivně řešených hřišť a zahrad v zahraničí. Směr, jakým se ubírají současné trendy ve způsobu využívání přírodních hřišť. Různá výtvarně koncipovaná hřiště. Land art. (příloha č.1)

Další důležitou složkou byla analýza potřeb školy, jak bude v budoucnu žádoucí zahradu využívat, jaké funkce může plnit během dne.  V této fázi byla do konceptu herní družinové zahrady začleněna také funkce zahrady jako venkovní učebny a místa pro setkávání.

Byla vytvořena celková studie jako autorské dílo se šesti jednotlivými stanovišti, která dohromady tvoří funkční celek

 

duben- květen 2016

Prezentace a odsouhlasení konceptu zahrady - SRPŠ, ředitel školy, pedagogický sbor + družina, obec

Pro spuštění projektu zahrady bylo nutné získat podporu ředitele školy, který se zavázal podpořit a respektovat tuto koncepci jako celek, jako autorské dílo, do kterého se nebude svévolně zasahovat.

Koncepce se mu líbila a projekt výrazně podporuje jak finančně, tak morálně.

Dále proběhlo několik prezentací na obecním úřadě, který také vydal své svolení a projekt výrazně podporuje.

Proběhla také prezentace pro učitelský sbor a družinářky - všichni měli možnost se ke koncepci vyjádřit a vznést své připomínky k zapracování. Projekt byl přijat.

Následovala prezentace školnímu SRPŠ, pod jehož hlavičkou jsme doposud žádali o všechny granty a který zahradu zaštiťuje. Proto projekt rodičů a dětí, kteří se na realizaci aktivně podílejí.

 

červen  2016

 2 brigády - proutí + stavba hradu

převezení altánu Šiška - altán byl dočasně umístěn na zahradě Villy Pellé na Praze 6. Po tom, co se nám podařilo sehnat potřebné finance, došlo k jeho přesunutí. Rozebrání, převoz a opětné složení provedl na své náklady atelier Sad. Altán byl hotov několik dní před koncem školního roku a den před závěrečnou zahradní slavností, kterou SRPŠ pořádá na oslavu konce školního roku a také na podporu zahrady. Byl to první realizovaný objekt a díky němu jsme již měli co prezentovat při žádostech o granty.

 

Cena Šišky .... 240 600,-

škola získala Šišku za 125 000,-

SRPŠ................. 90 000,-

sběr papíru........15 000,-

dar AVACOM.....20 000,-

dar SAD ..........115 600,-

 

podání grantu T- mobile pomáháme na vybudování venkovní laboratoře - úspěšně 71 000,- Kč

3 betonové stoly - s kapacitou pro jednu třídu odlijeme ve spolupráci s firmou Knauf - to byl plán.

Peníze, o které jsme žádali pokryly náklady na výrobu laminátové opakovatelné formy. Zbytek peněz na realizaci stolů poskytla škola (30 000,- Kč) a sponzorské firmy, které nám věnovaly materiál.

 

Zahradní slavnost - výtěžek se použil na nákup hracích potřeb pro družinu (houpací sítě, slackline, branky, skákací gumy)

 

dobrovolnické práce pokračovaly i o prázdninách

 

září 2016

rodičovská brigáda - větve, pokračování ve stavbě hradu

 

říjen 2016

účast na výstavě Designblok 2016 - 100m2 výstavní plochy (v ceně 80 000,- Kč) prezentace projektu naší zahrady - mediální prezentace

 

listopad 2016

konzultace se zahradním atelierem Partero ohledně mlatové plochy a dopadu na okolní stromy, umístění a osazení terénních vln, které vytvoříme z vykopané zeminy.

 

prosinec 2016

podání grantu  Živá komunita - nadace Via - neúspěšně

 

Leden 2017

Podání grantu Tesco - neúspěšně

Jednání u pana Starosty - představení projektu zahrady - přislíbení pomoci - vybudování mlatové plochy 300m2 v hodnotě přibližně 150 000Kč

 

Podání průběžné zprávy ke grantu T-mobile - hotová forma na odlévání stolů, předjednaná konkrétní materiální účast a technologický postup - Knauf

 

únor 2017

podání grantové výzvy Tesco - neúspěšně

 

březen 2017

podání grantové výzvy Globus lepší svět -. Podle výsledků hlasování jsme získali 130 000,- Kč

V září realizace  pískoviště s betonovými skulpturami ve tvaru kamenů

odhadovaný rozpočet na realizaci  160 000,- Kč s DPH (nakonec jsme se vešli do cca 110 000,-Kč)

 

Aktivní jednání s městskou částí a dotčenými realizačními firmami o podrobnostech realizace mlatové plochy.

 

podání grantové výzvy Veolia - (neúspěšně)

 

duben 2017

20.4. prezentace zahrady na Dni Země

22.4. Společná brigáda rodičů - větve + dostavba hradu - dokončení hradu

 

květen 2017

realizace mlatové plochy do konce května - mlatová plocha byla dokončena několik dní před začátkem odlévání stolů - byly to trochu nervy, protože základy stolů bylo možné provést až po dokončení stavby mlatové plochy.

 

červen 2017

postupné odlití 3 betonových stolů - termín - do zahradní slavnosti

získání sponzorství od TBG Metrostav - původně měl matriál věnovat místní Knauf, nakonec  jsme museli hledat náhradní řešení. Proto byly z Knaufu odlity jen zádkladové patky, na kterých stoly stojí, aby byly stabilní a nebořily se. Během pár dní se nám podařilo získat podporu u TBG Metrostav, který nám namíchanou směs 3x přivezl v mixu výměnou za odlití jednoho stolu pro vlastní potřeby.

stoly se odlévaly po 3 dnech v tomto harmonogramu:

12h:  příprava formy, umístění výztuže, impregnace separační vrstvou, tmelení spár

17h: příjezd mixu, nošení betonu od mixu  do formy v kýblích, vyhlazení povrchu desky stolu

den volno

ráno: snímání formy, čištění formy

12h: příprava formy

17h příjezd mixu ... to celé 3x

poslední stůl jsme odbedňovali v den vysvědčení za totálního lijáku

 

srpen  2017

příprava polystyrenových kopyt pro Kameny - betonové skulptury

tím, že jsme je vyrobili ručně jsme ušetřili asi 25 000,- na strojním frézování

 

září 2017

položení geotextilie a instalace lemovky na místo pískového podloží

 

říjen 2017

realizace betonových skořepin, transport - brigáda na umístění skořepin

 

listopad 2017

návoz písku 12t, brigáda na rozhrabání písku

prezentace na Pechkucha nihght v kině Aero

prezentace na Meat design Ostrava

prezentace na Pechakucha night Znojmo

 

 

celkem brigád 22

 

zahradu podpořili:

děti a rodiče svojí účastí na brigádách ( průměrně 15lidí na brigádě)

škola - věnovala peníze na dofinancování Šišky, na výztuže do stolů, na práci zámečníka, který dělal výztuže do základů stolů, na posudek statika, na fotografa, který akce nafotil, připravila občerstvení na závěrečné slavnostní odlévání za účasti médií.

SRPŠ - zaštítilo granty, věnovalo peníze na altán Šiška, věnovalo peníze na Kameny - ty jsme ale ušetřili, finančně podporuje zahradní slavnost

obec - podpořila nás, abychom do projektu šli, zajišťovala nám odvoz větví na stavbu proutěného hradu, nechla vybudovat mlatovou plochu, na kterou bychom velmi obtížně sháněli peníze, propojila nás s firmou Knauf

Knauf - od počátku s tamními experty konzultujeme, realizovali základy pro stoly, věnovali 12t písku a kamínky jako povrch podlahy v altánu, aby se tam neprášilo

AVACOM - věnoval peníze na dofinancování Šišky

WURTH - podporuje nás materiálně (půjčuje nebo dodává potřebné nářadí a spojovací materiál)

TBG Metrostav - věnovat materiál na odlití stolů

Weber Teranova - zajistil dopravu skořepin nákladním vozem s hydraulickou rukou

T-mobile - grantová podpora 71 000,-

Globus - grantová podpora 130 000,-

atelier SAD - navrhl a realizoval altán Šiška, který částečně věnoval jako dar

Zahradnictví Líbeznice - věnovalo zeminu, mulčovací kůru a sazenice pětiprstu, kterým necháváme porůst hrad z proutí

Lesy Praha - věnovaly materiál na stavbu proutěného hradu

zahradní atelier Partero - odborné konzultace zdarma (na místě)

 

MgA. Anna Kozová - navrhla a uvedla v život projekt zahrady. Vytvořila studii, vedla prezentace, vytvořila webové stránky a facebook, píše články, dělá rozhovory. Organizuje brigády, získává sponzory, píše granty. Připravuje harmonogram prací ve spolupráci s odborníky.

Naďa Dittmannová - pomáhá s granty, vede účetnictví zahrady, pomáhá komunikovat s veřejností, informovat o aktualitách

Marie Kubešová - pomáhá s granty, organizuje zahradní slavnost na podporu zahrady

 

 

 informace z průběhu roku 2018 viz níže:

 

 

 

 

 

 

21.5. 2018

Děkujeme všem, kteří přišli na páteční brigádu! Myslím, že jsme si to hezky užili! Zahradu jsme uklidili, shrabali popadané větve, uválcovali jsme mlatovou plochu, odstranili sešlapanou lemovku,  umyli Šišku a srovnali nahrnuté kamínky, opravili seschlé větvičky na hradu z proutí, doplnili mulčovací kůru a dosadili břečťany. Pak jsme si společně poseděli v Šišce a šli jsme domů. Děkujeme za součinnost panu školníkovi a paní uklízečce! zároveň všechny zveme na příští brigádu 11.5. 2018. od 16.h.

Anička

více fotek na facebooku Kde zpívají kosi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. 2018

 

Připravili jsme pro školní zahradu vlastní návrh zahradní lavičky, který přímo odkazuje k tradičním zahradním lavičkám, které se už dnes nedají sehnat. Jen jsme si trošku pohráli s proporcemi a barvou. Pracujeme na tom, aby se nám v nejbližší době na zahradě 5ks objevilo!

Máme aktuální informaci o tom, že žádost o dotaci je v pořádku a byla akceptována k vyhodnocení, které proběhne během prázdnin.

 

4.2. 2018 

 

Milí rodiče, ani přes zimu nezahálíme. Koncem ledna obec ve spolupráci se školou a s námi podala žádost o dotaci od ministerstva životního prostředí. Pokud se dotaci podaří získat, zprovozníme studnu a vybudujeme malý lesní biotop, kde si děti budou moci nejen hrát, ale také objevovat krásy, záhady a zákonitosti přírody v rámci školní výuky.

 

1.2. jsme se měli možnost zúčastnit konference Zhrada hrou, kterou pořádala nadace Proměny. V nejbližší době se opět sejde náš realizační tým, abychom naplánovali možnosti rozvoje naší zahrady v nadcházející sezóně. Začátkem jara připravíme rodičovské setkání, na kterém odprezentujeme vybrané zajímavé momenty z konference a společně budeme diskutovat o nadcházejících aktivitách.

 

Přejeme Vám i Vašim dětem v nacházejícím roce mnoho kouzelných zážitků v přírodě!

Anna Kozová - koordinátorka projektu

 

 

 

6.11. se podařilo domluvit nakládku a dopravu písku

 

 

 

13.10. proběhla brigáda, během které jsme umístili kameny na své místo, následoval oheň v Šišce s opékáním buřtů.

 

 

 

 

9.10.

Milí rodiče, nějak se mi nedaří nahrát fotky, takže jen slovy: Děkuju rodičům, kteří přišli na brigádu minulý týden. 

Srdečně zvu všechny na zakončení našich prací v pátek 13.10. od 17h. Kdo jde pouštět draka, přijďte klidně později - třeba budeme ještě sedět u ohně:)

Těšíme se na Vás!

 

 

 

 

15.9.

Děkuju všem, kteří dnes dorazili - jste skvělí! Moc se na vás těšim příště!

 

8.9.2017

Vážení rodiče, vítejte na stránkách naší školní zahrady!

V  případě dotazů mě neváhejte kontaktovat na mailu annick@email.cz

 

V nadcházejících týdnech připravujeme 4 brigády. Na první vidíte pozvánku níže.

Fotogalerie a videa z předchozích brigád jsou k vidění na facebooku pod názvem "Kde zpívají kosi"

 

Zde budu doplňovat veškeré aktuální informace a fotky z uplynulých brigád.

Vzhledem k tomu, že jsem celou roční náplň stránky omylem smazala, bude chvíli trvat, než to zase doplním. 

 

Těším se, že se na některé z připravovaných akcí uvidíme!

Anna Kozová

 

Druhá brigáda v úterý se ruší!

 

 

 

 

Stránka

Publikována: 7.9.2017

Naposled upravena: 9.2.2020

Vytvořil(a): Veronika Boussag

Kalendář

Sobota, 22.2., svátek má Petr
únor 2020
po út st čt so ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4

Út - 4.2.2020

Smeťte starosti z přijímacích zkoušek na SŠ ze stolu!

17:00 - 18:00

 

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ VE SPOLUPRÁCI S ŘEDITELEM naší základní ŠKOLY panem Mgr. Bc. Květoslavem Přibilem -> připravilo pro rodiče žáků 5., 7. a 9. tříd, kteří podávají přihlášky na čtyřleté, šestileté i osmileté obory středních škol, odpolední prezentaci s poradenstvím, pomocí při vyplňování přihlášek a předání informací souvisejících s přípravou na střední školy.

5 6

Čt - 6.2.2020

Preventivní program: Násilí mezi dětmi

10:00 - 11:40

Nemusí jít vždy pouze o čas, který žáci tráví ve škole, dětem může být ublíženo kdekoliv a jakkoliv.

 

Preventivní program má za cíl objasnit:

  • význam šikany,
  • podoby, se kterými se mohou děti setkat,
  • kdo je agresor a kdo je oběť,
  • jak se v případě šikany zachovat.

KDY?

  • 6. 2. 2020 (3. a 4. vyučovací hodina)

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN?

  • žáci tříd 4. C a 4. A

Obsahem dvouhodinového preventivního programu jsou i hry, díky kterým děti lépe pochopí celou problematiku daného tématu.

Preventivní program pořádá Hana T. (studentka střední školy, která se věnuje prevenci patologických jevů na ZŠ úspěšně již třetím rokem).

 

PEDAGOGICKÝ DOHLED:

  • Soňa Steklá & Petr Šeda
7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Nejbližší akce školy

Termíny prázdnin a svátků

1. pololetí: 02.09.2019 - 30.01.2020

2. pololetí: 01.02.2020 - 30.06.2020

Prázdniny 

Podzimní prázdniny: 29.10.2019 - 30.10.2019

Vánoční prázdniny: 23.12.2019 - 03.01.2020

Pololetní prázdniny: 31.01.2020

Jarní prázdniny: 24.02.2020 - 01.03.2020

Velikonoční prázdniny: 09.04.2020 - 10.04.2020

Hlavní prázdniny: 01.07.2020 - 31.08.2020

Pedagogické rady

Zahájení školního roku 2019/2020: 02.09.2019

1. čtvrtletí: 14.11.2019

1. pololetí: 23.01.2020

3. čtvrtletí: 23.03.2020

2. pololetí: 22.06.2020

Ukončení školního roku 2019/2020: 26.06.2020

Vysvědčení

1. pololetí: 30.01.2020

2. pololetí: 26.06.2020

Třídní schůzky

První třídy: 02.09.2019

Třídní schůzky č.1 (17.00 - 19.30 h.): 12.09.2019

Třídní schůzky č.2 (17.00 - 19.30 h.): 14.11.2019

Třídní schůzky č.3 (17.00 - 19.30 h.): 23.03.2020

Další akce

Škola v přírodě: 15.06. - 19.06.2020