Kolik žáků bude pro školní rok 2021/22 přijato?

Pro školní rok 2021/2022 bude přijato maximálně 110 žáků.

 

 Žáci budou přijímání postupně podle jednotlivých kritérií. Nejdříve se přijímají žáci dle bodu 1., poté dle bodu 2. až 5. kritéria.

Pro naplnění daného kritéria jsou rozhodné informace uvedené žadatelem o přijetí – zákonným zástupcem dítěte do žádosti o přijetí v den zápisu do první třídy.

V případě, že v jednom kritériu nebude v možnostech školy přijmout všechny žáky (kteří dané kritérium splňují), protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem školy, bude provedeno losování. K losování dojde ze všech dětí splňující dané kritérium. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou čísla, která byla přidělena žákům školy při zápisu.