Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání

 

1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy.

 

2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává.

 

3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).

 

4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části.

 

5. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha.