Způsob podání žádosti o přijetí do 1. třídy:

  • datovou schránkou: egmzma5
  • emailem s elektronickým podpisem: info@skola-kbely.cz
  • originál žádosti zaslaný poštou: ZŠ Praha – Kbely, Albrechtická 732/1, 197 00 Praha 19
  • originál vhozený do schránky školy (předaný osobně na recepci nové budovy školy – vchod z ulice Toužimská)

 

Žádost o přijetí dítěte musí podepsat zákonný zástupce dítěte.