Naše třída 1. D

Vítejte na stránkách naší třídy.

Jsme skupina 16 dívek, 7 kluků a dvou učitelek - třídní učitelkou je Jarmila Rambousková a díky podpoře rodičů ve třídě působí i párová učitelka Anička Rezková, v družině nás má na starosti Jitka Sajfrtová. Naši třídu najdete v prvním patře nové budovy,  odpoledne přecházíme do samostatné budovy školní družiny.

Rozhodli jsme se pro využití principů vzdělávacího programu Začít spolu (Step by step):

  • individuální přístup k dítěti
  • alternativní organizace vyučování
  • partnerství rodiny a školy
  • podnětné prostředí, netradiční uspořádání třídy
  • integrovaná tematická výuka
  • projektové vyučování a další metody a formy práce
  • sebehodnocení, hodnocení, tvorba portfolia
  • týmová práce, kooperace, přímá zkušenost
  • prostor pro práci, hru, experiment, manipulaci s předměty
  • komunikace, řešení problémů, rozhodování

Každý měsíc je výuka po dobu 6 dnů organizována do jednotlivých center aktivit (dále CA), která jsou rozmístěna do pracovních koutů. V několika různých centrech (např. matematika,  čtení, psaní, objevy, ateliér, knihovna, hry aj.) pracují jednotlivé skupiny paralelně na individuálních i skupinových úkolech, které vždy propojuje jedno společné téma. Děti jsou tak postupně vedeny k zodpovědnosti za své učení, k samostatnosti, vyhledávání a třídění informací, ale také ke kooperaci a vzájemnému naslouchání. Zároveň se učí vyjadřovat své myšlenky a názory, vyslechnout rady, doporučení ostatních a zhodnotit práci svou, své skupiny i ostatních.

Dalším netypickým prvkem je velká spoluúčast rodičů na výuce – ti se přímo osobně podílí na výuce, zejména jsou mi velkou oporou při organizaci center aktivit.

Od ostatních prvních tříd se odlišujeme ještě výukou matematiky, která se vyučuje metodou prof. Hejného. Hejného metoda je založena na tvorbě schémat a prostředí, se kterými žák pracuje a ve kterých si dokáže představit matematické souvislosti. Učitel dětem nepředkládá fakta, která si mají zapamatovat, ale vede je k objevování matematiky na skutečném světě. Tím jsou děti jednak vedeny k samostatnému myšlení, jednak si takto získané poznatky mnohem lépe osvojí a zapamatují. Výuka se provádí v jednotlivých matematických prostředích, se kterými se děti postupně stále více seznamují (krokování, krychlové stavby, vláčky, autobus, dřívka, hadi, zvířátka dědy Lesoně a spousta dalších).

Letos se naše třída přihlásila do projektu Les ve škole, který nás všechny opravdu hodně baví. S našimi vyrobenými "ponožkovými průvodci" budeme po celý rok poznávat les všemi smysly - zkoumat ho očima, poslouchat zvuky lesy, ohmatávat, ochutnávat i vonět k němu. Čeká nás několik lesních ponožkových výprav, zážitky budeme zapisovat do Lesních ponožkových deníků.

 

 

 

Přiložené soubory:

Stránka

Publikována: 17.10.2019

Kalendář

Čtvrtek, 12.12., svátek má Simona
prosinec 2019
po út st čt so ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3

Út - 3.12.2019

Setkání třídních důvěrníků

17:00 - 19:00

4 5 6 7 8
9 10 11

St - 11.12.2019

Projektový den

(Web)

1. stupeň: 8,00 - 11,40 hodin

2. stupeň: 8,00 - 12,35 hodin

12 13 14 15
16 17 18 19

Čt - 19.12.2019

Volby zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady

16:00 - 18:00 (Web)

20 21 22
23

Po - 23.12.2019

Vánoční prázdniny

24

Út - 24.12.2019

Vánoční prázdniny

25

St - 25.12.2019

Vánoční prázdniny

26

Čt - 26.12.2019

Vánoční prázdniny

27

Pá - 27.12.2019

Vánoční prázdniny

28

So - 28.12.2019

Vánoční prázdniny

29

Ne - 29.12.2019

Vánoční prázdniny

30

Po - 30.12.2019

Vánoční prázdniny

31

Út - 31.12.2019

Vánoční prázdniny

1 2 3 4 5

Nejbližší akce školy

Čtvrtek 19.12.

Pondělí 23.12.
Vánoční prázdniny

Úterý 24.12.
Vánoční prázdniny

Středa 25.12.
Vánoční prázdniny

Čtvrtek 26.12.
Vánoční prázdniny

Pátek 27.12.
Vánoční prázdniny

Sobota 28.12.
Vánoční prázdniny

Neděle 29.12.
Vánoční prázdniny

Pondělí 30.12.
Vánoční prázdniny

Úterý 31.12.
Vánoční prázdniny

Termíny prázdnin a svátků

1. pololetí: 02.09.2019 - 30.01.2020

2. pololetí: 01.02.2020 - 30.06.2020

Prázdniny 

Podzimní prázdniny: 29.10.2019 - 30.10.2019

Vánoční prázdniny: 23.12.2019 - 03.01.2020

Pololetní prázdniny: 31.01.2020

Jarní prázdniny: 24.02.2020 - 01.03.2020

Velikonoční prázdniny: 09.04.2020 - 10.04.2020

Hlavní prázdniny: 01.07.2020 - 31.08.2020

Pedagogické rady

Zahájení školního roku 2019/2020: 02.09.2019

1. čtvrtletí: 14.11.2019

1. pololetí: 23.01.2020

3. čtvrtletí: 23.03.2020

2. pololetí: 22.06.2020

Ukončení školního roku 2019/2020: 26.06.2020

Vysvědčení

1. pololetí: 30.01.2020

2. pololetí: 26.06.2020

Třídní schůzky

První třídy: 02.09.2019

Třídní schůzky č.1 (17.00 - 19.30 h.): 12.09.2019

Třídní schůzky č.2 (17.00 - 19.30 h.): 14.11.2019

Třídní schůzky č.3 (17.00 - 19.30 h.): 23.03.2020

Další akce

Škola v přírodě: 15.06. - 19.06.2020