Výuka

Ve školním roce 2017/18 bude opět otevřena jedna přípravná třída. Na prvním stupni jsou v každém ročníku 4 třídy, na druhém stupni jsou v každém ročníku třídy dvě. Celkem tedy máme 29 tříd, které navštěvuje přibližně 730 žáků. V 1. - 4. ročníku je vždy jedna ze tříd s programem Začít spolu, v těchto třídách je matematika vyučována Hejného metodou. Jedna ze dvou tříd v 7. ročníku je s prvky programu Začít spolu.

Od 5. ročníku nabízíme žákům výběr ze zajímavých volitelných předmětů. Žáci 5. - 9. tříd si vybírají jeden volitelný předmět (v časové dotaci 1 VH týdně), všichni žáci 8. a 9. tříd mají navíc jako povinně volitelný předmět Konverzace v AJ.

Předpokládaná nabídka volitelných předmětů (přesný rozpis pro jednotlivé ročníky bude zveřejněn později):

Dramatická výchova Sportovní výchova Konverzace v AJ
Hudební výchova Mediální tvorba Konverzace v NJ
Informatika Zeměpis v praxi Francouzský jazyk
Pracovní činnosti Základy techniky Španělský jazyk
Přírodovědné bádání    

 

Dva zvolení žáci z každé třídy 5. - 9. ročníku navštěvují volitelný předmět Školní parlament. Tito žáci si již nemusí vybírat jiný volitelný předmět.

I mimo rámec volitelných předmětů se cíleně zaměřujeme na kvalitní výuku jazyků. V hodinách používáme nejen učebnice, ale i moderní výukové aplikace. Na stránkách každé třídy nabízíme každý týden aktualizovaný přehled učiva, domácích úkolů. Na stránky také postupně přibývají materiály, které slouží jak žákům, tak rodičům, např. ucelený přehled anglické gramatiky a cvičení s řešeními, kde mohou žáci procvičovat angličtinu i ve svém volném čase.

 

Pro obohacení výuky máme k dispozici počítačovou učebnu s 25 počítači a pro výuku v ostatních třídách 13 tabletů s bezdrátovým připojením k internetu. Každá třída v hlavní budově školy je vybavena projektorem, plátnem, ozvučením a připojením k internetu. Každý učitel má pro výuku k dispozici vlastní notebook.

Ve školním roce 2016/17 přibyly do vybavení školy dvě interaktivní tabule, která jsou pro žáky mimořádně atraktivní a zároveň jsou účinným výukovým prostředkem. Jedna interaktivní tabule je umístěna v nové budově školy a je využívána žáky a učiteli 0. - 3. tříd, druhá je umístěna v hlavní budově a je využívána žáky a učiteli 4. - 9. tříd.

I přes narůstající počet žáků a tříd máme stále k dispozici několik dalších odborných pracoven: jazyková pracovna, učebna chemie a fyziky, učebna přírodopisu, 2 hudebny, učebna dějepisu, učebna pro školní parlament. Součástí školy je i tělocvična a gymnastický sál.

 

Významnou součástí naší výuky jsou projekty, projektové dny probíhají obvykle jednou měsíčně, pro žáky druhého stupně je navíc každoročně organizována týdenní expedice. Pro žáky, kteří se expedice neúčastní, je připraven projektový týden. Osvědčené dílny jsou tvůrčí: např. tvůrčí psaní, hudební natáčení nebo výtvarné (tvorba mozaiky), sportovní (florbal, baseball, stolní tenis, orientační běh, vybíjená, atletický den), vaření a geoinformační systémy.

Na začátku školního roku se konají adaptační výjezdy žáků 6. tříd. A to hned z několika důvodů - přechod žáků z prvního na druhý stupeň, sloučení třídních kolektivů ze tří pátých do dvou šestých tříd, snazší seznámení a navázání úspěšné spolupráce žáků a nových třídních učitelů. Většina tříd vyjíždí každoročně na konci školního roku na školy v přírodě či třídní výlety. Pro žáky 8. a 9. tříd byl ve školním roce 2016/17 organizován zahraniční zájezd do Budapešti (více informací zde).

Také v letošním školním roce se zúčastníme soutěží a olympiád: olympiády v českém jazyce, anglickém jazyce, Matematického klokana, Pythagoriády, Dějepisné olympiády, Biologické olympiády a dalších.

 

Výuka probíhá podle ŠVP pro ZV, který je umístěn zde.

Stránka

Publikována: 17.11.2014

Naposled upravena: 24.8.2017

Kalendář

Středa, 24.4., svátek má Jiří
duben 2019
po út st čt so ne
1

Po - 1.4.2019

Zápis do 1. tříd

(Web)

2

Út - 2.4.2019

Zápis do 1. tříd

(Web)

Setkání třídních důvěrníků

17:00 - 18:00 (Rodiče, Web)

Setkání třídních důvěrníků s ředitelem školy

3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16

Út - 16.4.2019

Informativní schůzky

(Ve škole, Web)

1. stupeň, 0. ročník – od 17:00

2. stupeň – od 18:00

17 18

Čt - 18.4.2019

Velikonoční prázdniny

(Web)

19

Pá - 19.4.2019

Velikonoční prázdniny

(Web)

20

So - 20.4.2019

Velikonoční prázdniny

(Web)

21

Ne - 21.4.2019

Velikonoční prázdniny

(Web)

22

Po - 22.4.2019

Velikonoční prázdniny

(Web)

23

Út - 23.4.2019

Projektový den

(Ve škole, Web)

Výuka:

1. – 4. třídy: cca 4 vyučovací hodiny

5. – 9. třídy: cca 5 vyučovacích hodin

Konkrétní časy ukončení budou stanoveny dle kapacity školní jídelny. Rozpis bude zveřejněn na webových stránkách školy.

Pokud by došlo ke změnám, rodiče budou informováni prostřednictvím ŽK a webových stránek školy.

24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Nejbližší akce školy

Středa 1.5.
Svátek práce - st. svátek

Čtvrtek 2.5.
Ředitelské volno

Pátek 3.5.
Ředitelské volno

Úterý 7.5.
Setkání třídních důvěrníků
17:00 - 18:00
Setkání třídních důvěrníků s ředitelem školy

Středa 8.5.
Den vítězství - st. svátek

Termíny prázdnin a svátků

3. 9. 2018 Začátek školního roku
28. 9. 2018 Den české státnosti
29. 10. – 30. 10. 2018 Podzimní prázdniny
22. 12. 2018 – 2. 1. 2019 Vánoční prázdniny
3. 1. 2019 Nástup do školy po Vánocích
31. 1. 2019 Konec 1. pololetí
1. 2. 2019 Pololetní prázdniny
18. 2. – 22. 2. 2019 Jarní prázdniny
18. 4. 2019 Velikonoční prázdniny
19. 4. 2019 Velký pátek
22. 4. 2019 Velikonoční pondělí
1. 5. 2019 Svátek práce
8. 5. 2019 Den vítězství
28. 6. 2019 Konec školního roku
29. 6. – 1. 9. 2019 Hlavní prázdniny
2. 9. 2019 Začátek školního roku 2019/2020