Výuka

Ve školním roce 2017/18 bude opět otevřena jedna přípravná třída. Na prvním stupni jsou v každém ročníku 4 třídy, na druhém stupni jsou v každém ročníku třídy dvě. Celkem tedy máme 29 tříd, které navštěvuje přibližně 730 žáků. V 1. - 4. ročníku je vždy jedna ze tříd s programem Začít spolu, v těchto třídách je matematika vyučována Hejného metodou. Jedna ze dvou tříd v 7. ročníku je s prvky programu Začít spolu.

Od 5. ročníku nabízíme žákům výběr ze zajímavých volitelných předmětů. Žáci 5. - 9. tříd si vybírají jeden volitelný předmět (v časové dotaci 1 VH týdně), všichni žáci 8. a 9. tříd mají navíc jako povinně volitelný předmět Konverzace v AJ.

Předpokládaná nabídka volitelných předmětů (přesný rozpis pro jednotlivé ročníky bude zveřejněn později):

Dramatická výchova Sportovní výchova Konverzace v AJ
Hudební výchova Mediální tvorba Konverzace v NJ
Informatika Zeměpis v praxi Francouzský jazyk
Pracovní činnosti Základy techniky Španělský jazyk
Přírodovědné bádání    

 

Dva zvolení žáci z každé třídy 5. - 9. ročníku navštěvují volitelný předmět Školní parlament. Tito žáci si již nemusí vybírat jiný volitelný předmět.

I mimo rámec volitelných předmětů se cíleně zaměřujeme na kvalitní výuku jazyků. V hodinách používáme nejen učebnice, ale i moderní výukové aplikace. Na stránkách každé třídy nabízíme každý týden aktualizovaný přehled učiva, domácích úkolů. Na stránky také postupně přibývají materiály, které slouží jak žákům, tak rodičům, např. ucelený přehled anglické gramatiky a cvičení s řešeními, kde mohou žáci procvičovat angličtinu i ve svém volném čase.

 

Pro obohacení výuky máme k dispozici počítačovou učebnu s 25 počítači a pro výuku v ostatních třídách 13 tabletů s bezdrátovým připojením k internetu. Každá třída v hlavní budově školy je vybavena projektorem, plátnem, ozvučením a připojením k internetu. Každý učitel má pro výuku k dispozici vlastní notebook.

Ve školním roce 2016/17 přibyly do vybavení školy dvě interaktivní tabule, která jsou pro žáky mimořádně atraktivní a zároveň jsou účinným výukovým prostředkem. Jedna interaktivní tabule je umístěna v nové budově školy a je využívána žáky a učiteli 0. - 3. tříd, druhá je umístěna v hlavní budově a je využívána žáky a učiteli 4. - 9. tříd.

I přes narůstající počet žáků a tříd máme stále k dispozici několik dalších odborných pracoven: jazyková pracovna, učebna chemie a fyziky, učebna přírodopisu, 2 hudebny, učebna dějepisu, učebna pro školní parlament. Součástí školy je i tělocvična a gymnastický sál.

 

Významnou součástí naší výuky jsou projekty, projektové dny probíhají obvykle jednou měsíčně, pro žáky druhého stupně je navíc každoročně organizována týdenní expedice. Pro žáky, kteří se expedice neúčastní, je připraven projektový týden. Osvědčené dílny jsou tvůrčí: např. tvůrčí psaní, hudební natáčení nebo výtvarné (tvorba mozaiky), sportovní (florbal, baseball, stolní tenis, orientační běh, vybíjená, atletický den), vaření a geoinformační systémy.

Na začátku školního roku se konají adaptační výjezdy žáků 6. tříd. A to hned z několika důvodů - přechod žáků z prvního na druhý stupeň, sloučení třídních kolektivů ze tří pátých do dvou šestých tříd, snazší seznámení a navázání úspěšné spolupráce žáků a nových třídních učitelů. Většina tříd vyjíždí každoročně na konci školního roku na školy v přírodě či třídní výlety. Pro žáky 8. a 9. tříd byl ve školním roce 2016/17 organizován zahraniční zájezd do Budapešti (více informací zde).

Také v letošním školním roce se zúčastníme soutěží a olympiád: olympiády v českém jazyce, anglickém jazyce, Matematického klokana, Pythagoriády, Dějepisné olympiády, Biologické olympiády a dalších.

 

Výuka probíhá podle ŠVP pro ZV, který je umístěn zde.

Stránka

Publikována: 17.11.2014

Naposled upravena: 24.8.2017

Kalendář

Neděle, 22.10., svátek má Sabina
říjen 2017
po út st čt so ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16

Po - 16.10.2017

Srdíčkové dny

(O škole, Web)

17

Út - 17.10.2017

Srdíčkové dny

(O škole, Web)

Projektový den

(Ve škole, Web)

Sběr papíru

(O škole, Web)

18

St - 18.10.2017

Srdíčkové dny

(O škole, Web)

Sběr papíru

(O škole, Web)

19

Čt - 19.10.2017

Srdíčkové dny

(O škole, Web)

Sběr papíru

(O škole, Web)

20

Pá - 20.10.2017

Srdíčkové dny

(O škole, Web)

Sběr papíru

(O škole, Web)

21 22
23 24 25 26

Čt - 26.10.2017

Podzimní prázdniny

27

Pá - 27.10.2017

Podzimní prázdniny

28 29
30 31 1 2 3 4 5

Nejbližší akce školy

Čtvrtek 26.10.
Podzimní prázdniny

Pátek 27.10.
Podzimní prázdniny

Pátek 17.11.
Státní svátek

Termíny prázdnin a svátků

4. 9. zahájení školního roku
28. 9. státní svátek
26. - 27. 10. podzimní prázdniny
17. 11. státní svátek
23. 12. - 2. 1. vánoční prázdniny
2. 2. pololetní prázdniny
12. - 16. 2. jarní prázdniny
29. 3. - 2. 4. velikonoční prázdniny
1. 5. státní svátek
8. 5.  státní svátek
29. 6. ukončení školního roku
2. 7. - 31. 8. hlavní prázdniny