Zápis do 1. tříd pro školní rok 2017/18

Termín zápisu

Zápis do 1. tříd proběhne v pondělí 10. 4. 2017 (14:00 – 18:00) a v úterý 11. 4. 2017 (14:00 – 17:00) v nové budově školy (vchod z ulice Toužimská).

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků se uskuteční ve čtvrtek 16. 3. 2017 od 18:00.

 

Zájemci  o dodatečný zápis (například z důvodu stěhování či nemoci) mohou kontaktovat ředitele školy.

 

Zápis se týká všech dětí, které v daném roce ke dni 31. 8. dovrší věk 6 let a dětí, které měly odklad školní docházky. U zápisu je nutná přítomnost dítěte.

 

Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání

Kritéria pro přijetí zde.

 

Co je třeba vzít s sebou?

K zápisu je nutné vzít s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

Průběh zápisu

Hned po příchodu se vás ujmou zkušené učitelky, z nichž jedna s rodičem vyřídí potřebné formality, zatímco druhá během krátkého rozhovoru nad obrázky, hračkami a dalšími pomůckami ověří základní předpoklady pro školní docházku. Nejde o žádné složité "testování", které by dítě nějak stresovalo. Cílem kratičkého a nenásilného povídání je předem odhadnout, zda dítě nebude mít s nástupem do školy vážnější problémy. Pokud ano, rodiče dostanou doporučení, jak dál postupovat.

U zápisu bude přítomna paní PhDr. Kostková, psycholožka z PPP a Mgr. Aneta Jiřinová, speciální pedagožka naší školy.

 

Žádost o odklad školní docházky

K zápisu se musí dostavit všechny děti, které do konce srpna dovrší 6 let. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, zákonný zástupce může u zápisu písemně požádat o odklad školní docházky. Žádost doloží doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Na základě těchto podkladů může ředitel školy odložit začátek povinné školní docházky o jeden rok.

  

Informace o přijetí

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zveřejněno na webových stránkách školy i na vývěsce.  Dítě bude vedeno pod registračním číslem, které zákonní zástupci obdrží při zápisu.

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. tříd pro školní rok 2017/18 je umístěno zde.

Rozhodnutí o odkladu školní docházky (pokud rodiče podali příslušnou žádost s potřebnými doklady) obdrží zákonní zástupci poštou.

Správní řízení o přijetí žáků k základnímu vzdělávání se řídí správním řádem. Účastníci (zákonní zástupci žáků) mají právo v průběhu správního řízení nahlížet do spisu.

Co by dítě mělo k zápisu umět?

  • Jméno, příjmení, bydliště, věk, jména rodičů, jména sourozenců.
  • Orientaci v prostoru (pojmy vlevo, vpravo, nahoře, dole, vpředu, vzadu).
  • Učitelka požádá dítě o recitaci básně, zazpívání písně, namalování lidské postavy.
  • Proberou spolu barvy a tvary (základní barvy - červená, modrá, zelená, žlutá, černá; geometrické tvary - čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh).

 

Desatero pro dobrý start do školy

 1. Mluvte se svým dítětem (o jeho zážitcích, pocitech, problémech, radostech, starostech, představách, snech apod.)
 2. Učte své dítě samostatnosti (v oblékání, hygieně, jídle, jednoduché práci)
 3. Dávejte mu najevo lásku, i když se mu něco nevydaří.
 4. Učte své dítě dělit se o věci, zážitky.
 5. Veďte je k úctě k lidem, k majetku doma i ve škole.
 6. Učte je řádu ve věcech, rozvrhu času.
 7. Nebuďte zklamaní, když se něco nepovede napoprvé.
 8. Učte děti naslouchat (vyprávějte jim, čtěte jim).
 9. Rozvíjejte v dětech trpělivost.
 10. Když se něco nedaří, nebojte se poradit s odborníky.

 

Informace pro rodiče žáků 1. tříd ve školním roce 2017/18 jsou umístěny zde.

Rozdělení žáků 1. ročníku do tříd je umístěno zde.

 

Plakát je umístěn zde.

Odkaz na stránky MŠMT zde.

Stránka

Publikována: 9.12.2014

Naposled upravena: 16.6.2017

Kalendář

Úterý, 17.10., svátek má Hedvika
říjen 2017
po út st čt so ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16

Po - 16.10.2017

Srdíčkové dny

(O škole, Web)

17

Út - 17.10.2017

Srdíčkové dny

(O škole, Web)

Projektový den

(Ve škole, Web)

Sběr papíru

(O škole, Web)

18

St - 18.10.2017

Srdíčkové dny

(O škole, Web)

Sběr papíru

(O škole, Web)

19

Čt - 19.10.2017

Srdíčkové dny

(O škole, Web)

Sběr papíru

(O škole, Web)

20

Pá - 20.10.2017

Srdíčkové dny

(O škole, Web)

Sběr papíru

(O škole, Web)

21 22
23 24 25 26

Čt - 26.10.2017

Podzimní prázdniny

27

Pá - 27.10.2017

Podzimní prázdniny

28 29
30 31 1 2 3 4 5

Nejbližší akce školy

Úterý 17.10.
Srdíčkové dny
Projektový den
Sběr papíru

Středa 18.10.
Srdíčkové dny
Sběr papíru

Čtvrtek 19.10.
Srdíčkové dny
Sběr papíru

Pátek 20.10.
Srdíčkové dny
Sběr papíru

Čtvrtek 26.10.
Podzimní prázdniny

Pátek 27.10.
Podzimní prázdniny

Termíny prázdnin a svátků

4. 9. zahájení školního roku
28. 9. státní svátek
26. - 27. 10. podzimní prázdniny
17. 11. státní svátek
23. 12. - 2. 1. vánoční prázdniny
2. 2. pololetní prázdniny
12. - 16. 2. jarní prázdniny
29. 3. - 2. 4. velikonoční prázdniny
1. 5. státní svátek
8. 5.  státní svátek
29. 6. ukončení školního roku
2. 7. - 31. 8. hlavní prázdniny