VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZAČÍT SPOLU

Od školního roku 2014/2015 mají rodiče v naší škole možnost vybrat si pro své dítě vzdělávání podle programu Začít spolu. Jedná se o vzdělávací program orientovaný na dítě, jehož cíle se dají shrnout do následujících třech bodů:

 • Dítě jako tvůrce svého vzdělání
 • Rodič jako vítaný partner školy
 • Učitel jako průvodce dítěte na jeho vzdělávací cestě

Obsah jednotlivých vzdělávacích oborů se ve třídě Začít spolu od zbývajících tříd v ročníku neliší, stejně jako učivo, průřezová témata i ročníkové výstupy. Odlišná je organizace práce a používané metody a formy práce. Jak název vzdělávacího programu napovídá, důležitou součástí vzdělávacího procesu je vzájemná spolupráce rodiny a školy. Rodiče se osobně aktivně podílejí na výuce, zejména při organizaci center aktivit, ale i při dalších školních i mimoškolních činnostech, podle jejich možností a zájmů.

Rodičům je nabízena možnost zajistit do třídy ještě párového učitele/lku, který/á by byl/a hrazena z projektu Párová výuka (SRPŠ). Tato další pedagogická osoba se spolupodílí na realizaci programu Začít spolu v příslušné třídě. Rodiče z dané třídy podle svých možností přispívají na párového učitele (párovou učitelku), příspěvek je dobrovolný a není podmínkou pro zařazení žáka/žákyně do této třídy.

Typickým prvkem používaným pravidelně každý měsíc je práce v centrech aktivit.

Každý měsíc je výuka po určitou dobu (zpravidla 5-6 dnů) organizována do jednotlivých center aktivit (dále CA), která jsou rozmístěna do pracovních koutů. V několika různých centrech (např. matematika,  čtení, psaní, objevy, ateliér, knihovna aj.) pracují jednotlivé skupiny paralelně na individuálních i skupinových úkolech, které vždy propojuje jedno společné téma. Děti jsou tak postupně vedeny k zodpovědnosti za své učení, k samostatnosti, vyhledávání a třídění informací, ale také ke kooperaci a vzájemnému naslouchání. Zároveň se učí vyjadřovat své myšlenky a názory, vyslechnout rady, doporučení ostatních a zhodnotit práci svou, své skupiny i ostatních.

Práce v centrech aktivit má své pravidelné časové rozvržení (liší se v jednotlivých ročnících dle organizačních možností):

 • Práce je vždy zahájena ranním (komunitním) kruhem a ranním dopisem, uvedením do tématu, motivací
 • Následuje práce v CA
 • 60 minut práce ve skupinách
 • 30 minut hodnotící závěrečný kruh

Při výuce využíváme následujících principů vzdělávacího programu Začít spolu (Step by step):

 • individuální přístup k dítěti
 • alternativní organizace vyučování
 • partnerství rodiny a školy
 • podnětné prostředí, netradiční uspořádání třídy
 • integrovaná tematická výuka
 • projektové vyučování a další metody a formy práce
 • sebehodnocení, hodnocení, tvorba portfolia
 • týmová práce, kooperace, přímá zkušenost
 • prostor pro práci, hru, experiment, manipulaci s předměty
 • komunikace, řešení problémů, rozhodování

 

Od ostatních tříd prvního stupně se třídy s programem Začít spolu mohou odlišovat ještě výukou matematiky, která se vyučuje metodou prof. Hejného (pokud si tuto metodu zvolí vyučující v dané třídě).  Hejného metoda je založena na tvorbě schémat a prostředí, se kterými žák pracuje a ve kterých si dokáže představit matematické souvislosti. Učitel dětem nepředkládá fakta, která si mají zapamatovat, ale vede je k objevování matematiky na skutečném světě. Tím jsou děti jednak vedeny k samostatnému myšlení, jednak si takto získané poznatky mnohem lépe osvojí a zapamatují. Výuka se provádí v jednotlivých matematických prostředích, se kterými se děti postupně stále více seznamují (krokování, stavby z kostek, autobus, dřívka, hadi, zvířátka dědy Lesoně a spousta dalších).

Příslušná vyučující v dané první třídě se také sama rozhoduje, jakou metodu zvolí pro výuku čtení a psaní – zda analyticko-syntetickou či genetickou metodu.

Příspěvek

Publikován: 22.3.2019

Vytvořil(a): Veronika Boussag

Kalendář

Neděle, 15.12., svátek má Radana a Radan
prosinec 2019
po út st čt so ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3

Út - 3.12.2019

Setkání třídních důvěrníků

17:00 - 19:00

4 5 6 7 8
9 10 11

St - 11.12.2019

Projektový den

(Web)

1. stupeň: 8,00 - 11,40 hodin

2. stupeň: 8,00 - 12,35 hodin

12 13 14 15
16 17 18

St - 18.12.2019

Vánoční hvězdy

17:00 - 18:00 (Web)

19

Čt - 19.12.2019

Volby zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady

16:00 - 18:00 (Web)

20 21 22
23

Po - 23.12.2019

Vánoční prázdniny

24

Út - 24.12.2019

Vánoční prázdniny

25

St - 25.12.2019

Vánoční prázdniny

26

Čt - 26.12.2019

Vánoční prázdniny

27

Pá - 27.12.2019

Vánoční prázdniny

28

So - 28.12.2019

Vánoční prázdniny

29

Ne - 29.12.2019

Vánoční prázdniny

30

Po - 30.12.2019

Vánoční prázdniny

31

Út - 31.12.2019

Vánoční prázdniny

1 2 3 4 5

Nejbližší akce školy

Středa 18.12.
Vánoční hvězdy
17:00 - 18:00

Čtvrtek 19.12.

Pondělí 23.12.
Vánoční prázdniny

Úterý 24.12.
Vánoční prázdniny

Středa 25.12.
Vánoční prázdniny

Čtvrtek 26.12.
Vánoční prázdniny

Pátek 27.12.
Vánoční prázdniny

Sobota 28.12.
Vánoční prázdniny

Neděle 29.12.
Vánoční prázdniny

Pondělí 30.12.
Vánoční prázdniny

Termíny prázdnin a svátků

1. pololetí: 02.09.2019 - 30.01.2020

2. pololetí: 01.02.2020 - 30.06.2020

Prázdniny 

Podzimní prázdniny: 29.10.2019 - 30.10.2019

Vánoční prázdniny: 23.12.2019 - 03.01.2020

Pololetní prázdniny: 31.01.2020

Jarní prázdniny: 24.02.2020 - 01.03.2020

Velikonoční prázdniny: 09.04.2020 - 10.04.2020

Hlavní prázdniny: 01.07.2020 - 31.08.2020

Pedagogické rady

Zahájení školního roku 2019/2020: 02.09.2019

1. čtvrtletí: 14.11.2019

1. pololetí: 23.01.2020

3. čtvrtletí: 23.03.2020

2. pololetí: 22.06.2020

Ukončení školního roku 2019/2020: 26.06.2020

Vysvědčení

1. pololetí: 30.01.2020

2. pololetí: 26.06.2020

Třídní schůzky

První třídy: 02.09.2019

Třídní schůzky č.1 (17.00 - 19.30 h.): 12.09.2019

Třídní schůzky č.2 (17.00 - 19.30 h.): 14.11.2019

Třídní schůzky č.3 (17.00 - 19.30 h.): 23.03.2020

Další akce

Škola v přírodě: 15.06. - 19.06.2020