PODROBNÉ INFORMACE PRO RODIČE K PROVOZU ŠKOLY OD 4. 1. 2021

Publikováno: 29. 12. 2020

Vážení rodiče, žáci a přátelé školy,

přinášíme podrobné informace a organizační pokyny související s provozem školy od 4. ledna 2021.

V pondělí dne 4. 1. 2021 se znovu obnovuje prezenční výuka na naší základní škole, která se týká přípravné třídy, prvních a druhých tříd.

Ostatní žáci, tj. 3. - 9. ročníky naší školy pokračují v povinné distanční výuce. Učí se nadále podle platného rozvrhu on-line hodin.

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY

0.A, 1. a 2. ročníky

  • Přípravná třída – začíná v 8 hodin v budově školní družiny
  • 1.A + 2.A – sraz před novou budovou školy v 7,30 hodin
  • 1.B + 2.B – sraz před novou budovou školy v 7,40 hodin
  • 1.C + 2.C + 2.F – sraz před novou budovou školy v 7,50 hodin
  • 1.D + 2.D – sraz před novou budovou školy v 8,00 hodin
  • 1.E + 2.E – sraz před novou budovou školy v 8,10 hodin

Na děti budou ráno před školou vždy čekat jejich třídní učitelky, které je odvedou do šatny a následně do třídy. Vyučování pro danou třídu začíná 15 minut po jejich srazu u školy. Žádáme vás proto, abyste času příchodů ke škole dodržovali. Rozpis vyučovacích hodin je následující:

 

1. hod.

2. hod.

3. hod.

4. hod.

5. hod.

1.A + 2.A

0745 - 0830

0840 - 925

0945 - 1030

1040 - 1125

1135 - 1220

1.B + 2.B

0755 - 0840

0850 - 935

0955 - 1040

1050 - 1135

1145 - 1230

1.C + 2.C + 2.F

0805 - 0850

0900 - 945

1005 - 1050

1100 - 1145

11,55 - 1240

1.D + 2.D

0815 - 0900

0910 - 955

1015 - 1100

1110 - 1155

1205 - 1250

1.E + 2.E

0825 - 0910

0920 - 1005

1025 - 1110

1120 - 1205

1215 - 1300

 

Tento časový rozpis napomůže klidnému vstupu do školy bez prolínání dětských kolektivů, stejně tak lze lépe zajistit i jednotlivé přestávky mezi hodinami, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd. Postupné ukončování vyučování pomůže i plynulému provozu ve školní jídelně. 

 

VYUČOVÁNÍ

Vyučování bude probíhat podle standardního rozvrhu pouze podle upravených časů vyučovacích hodin.

 

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Přípravná třída bude celý den trávit ve svých prostorách školní družiny, kde může využívat i družinovou zahradu. Na obědy chodí každý den v 11 hodin, před ostatními třídami školy.

 

STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Stravování bude probíhat v jídelně nové budovy. Pokud jste svému dítěti po dobu distanční výuky obědy odhlásili, je nutné je znovu přihlásit. Děti se budou stravovat dle pokynů MŠMT, budou dodrženy rozestupy mezi jednotlivými stoly i maximální počet osob u jednoho stolu (čtyři osoby). Děti bude do jídelny doprovázet jejich učitelka i vychovatelka školní družiny. Třídní učitelka je zodpovědná za osobní předání dětí, které odchází po obědě, jejich rodičům (případně odchází samostatně tzv. „na lísteček“). Vychovatelka školní družiny přebírá „družinové“ děti po skončení vyučování a má je na starost do doby, než ze ŠD odejdou.

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družina bude v provozu v době od skončení vyučování do 16 hodin. Ranní družinu nebude škola v tomto období z organizačních důvodů poskytovat. Ve školní družině platí stejná pravidla jako v běžném provozu, děti budou uvolňovány na základě lístečku – Žádost o samostatný odchod:

https://www.skola-kbely.cz/files/pages/134/files/zadost_druzina-_odchod.pdf

 

POZOR - DŮLEŽITÁ ZMĚNA:

Děti si lze v tomto období vyzvedávat ze školní družiny pouze po obědě (do 13 hodin, u dětí ze tříd 1.D, 1.E, 2.D, 2.E a 2.F do 13,30 hodin), další možnost je potom až po 15. hodině (mezi 15. a 16. hodinou). V době od 13 do 15 hodin bude ve školní družině probíhat program, v případě příznivého počasí budou jednotlivé třídy odcházet ven i mimo areál školy, nebudou tedy ve škole k zastižení. Prosíme o respektování tohoto opatření, které jsme zavedli v zájmu dětí. Všechny děti z 1. a 2. tříd se budou vyzvedávat na recepci nové budovy.

Ve školní družině nebudou zachována oddělení jako ve standardním režimu, každá třída bude zůstávat ve své kmenové třídě a má přidělenou jednu stálou vychovatelku školní družiny:

0.A - Kateřina Strnadová

1.A - Orysya Mudrak

1.B - Lenka Žůrková

1.C - Lucie Kantorová

1.D - Eva Jiskrová

1.E – Nataliia Lysyuk

2.A - Romana Bílková

2.B - Věra Pekárková

2.C - Tereza Kučerová

2.D - Jitka Sajfrtová

2.E - Lenka Friedlová

2.F - Regina Manychová

 

Kontakty na jednotlivé vychovatelky naleznete v sekci kontakty nebo družina (pro přímé přesměrování stačí kliknout na družina).

 

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ

  • Roušky jsou povinné pro všechny žáky i pedagogické pracovníky po celou dobu a ve všech prostorách školy (s výjimkou doby konzumace svačiny či oběda)
  • Prosíme tedy o vybavení dětí minimálně dvěma rouškami (jedna náhradní bude uložena v podepsaném sáčku)
  • Je zakázán zpěv a sportovní činnost při vzdělávání – hodiny hudební a tělesné výchovy budou vyučující využívat podle aktuální potřeby a situace (v případě příznivého počasí možnost vycházek, procvičování učiva dle potřeby, tvořivé aktivity, krátkodobé projekty apod.)

 

3., 4., 5., 6., 7., 8. a 9. ročníky

Žáci 3. - 9. ročníků se budou vzdělávat povinnou distanční formou výuky, která se řídi Informacemi k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 - vydanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Online výuka bude nadále probíhat prostřednictvím aplikace Microsoft Teams dle platného rozvrhu. Ten třídní učitelé dne 30. 12. 2020 zašlou zákonným zástupcům do systému Bakaláři.