Kontakty

Ředitelka školy

Eva Kulichová ředitelka školy, výchovná poradkyně

Zástupci ředitelky školy

Anna Rezková zástupkyně ředitelky pro II. stupeň

Jarmila Rambousková zástupkyně ředitelky pro 1. - 3. ročníky, třídní učitelka 4.D

Lenka Friedlová zástupkyně ředitelky pro školní družinu a přípravnou třídu, vychovatelka 8. oddělení

Petr Šeda zástupce ředitelky pro 4. - 5. ročníky, výchovný poradce, PR školy, třídní učitel 5.B

Kancelář

Vedoucí školního poradenského pracoviště

Lucie Rokosová vedoucí školního poradenského pracoviště, speciální pedagog

Ekonom školy

Speciální pedagog

Lucie Rokosová vedoucí školního poradenského pracoviště, speciální pedagog

Školní metodik prevence

Dušan Hrazdíra třídní učitel 6.C, metodik prevence, koordinátor mimoškolních aktivit, projektů a DVPP

Výchovný poradce

Eva Kulichová ředitelka školy, výchovná poradkyně

Petr Šeda zástupce ředitelky pro 4. - 5. ročníky, výchovný poradce, PR školy, třídní učitel 5.B

Vedoucí školní jídelny

Vedoucí sportovní haly

Jan Hrnčíř vedoucí sportovní haly, učitel

Referent majetkové správy

Školník

Třídní učitelé

Alena Raková třídní učitelka 4.B

Anna Hrubá třídní učitelka 1.D

Daniela Onuh třídní učitelka 8.B, koordinátorka jazykových zkoušek Cambridge

Dušan Hrazdíra třídní učitel 6.C, metodik prevence, koordinátor mimoškolních aktivit, projektů a DVPP

Iveta Nečaská třídní učitelka 3.E

Jakub Nový třídní učitel 7.D

Jan Fiala třídní učitel 4.E

Jan Gerhardt třídní učitel 8. A

Jana Březinová třídní učitelka 2.A

Jarmila Rambousková zástupkyně ředitelky pro 1. - 3. ročníky, třídní učitelka 4.D

Kateřina Škořepová třídní učitelka 2.D, koordinátorka mimoškolních aktivit, projektů a DVPP

Klára Lehká třídní učitelka 5.C

Lenka Rapantová třídní učitelka 8.D

Leoš Tuček třídní učitel 7.C

Lucie Kalčíková třídní učitelka 3.D, koordinátorka škol v přírodě a projektových dnů pro I. stupeň

Marie Nováková třídní učitelka 6.D

Martin Novák třídní učitel 5.D, koordinátor mimoškolních aktivit, projektů a DVPP, PR školy

Pavel Richter metodik prevence, třídní učitel 9.D

Petr Šeda zástupce ředitelky pro 4. - 5. ročníky, výchovný poradce, PR školy, třídní učitel 5.B

Petra Hanzlová třídní učitelka 1.A

Petra Šmoková třídní učitelka 9.C

Šárka Hroudová třídní učitelka 1.C

Soňa Steklá třídní učitelka 5.A

Tereza Kučerová třídní učitelka 7.B, koordinátorka mimoškolních aktivit, projektů a DVPP

Veronika Bačová třídní učitelka 3.C, koordinátorka ŠVP pro I. stupeň

Vladimír Stratil třídní učitel 7.A, koordinátor škol v přírodě a projektových dnů pro II. stupeň

Učitelé

Pároví učitelé

Asistenti pedagoga

Školní družina

Školská rada