Kontakty

Ředitel školy

Zástupce ředitele školy

Eva Kulichová zástupce ředitele pro II. stupeň, vedoucí školního poradenského pracoviště, speciální pedagog

Jarmila Rambousková zástupce ředitele pro I. stupeň, třídní učitel 1. D

Kancelář

Ekonom školy

Školní metodik prevence

Výchovný poradce

Petr Šeda třídní učitel, výchovný poradce

Školní psycholog

Vedoucí školní jídelny

Vedoucí školní družiny

Správa nemovitosti

Školník

Třídní učitelé

Jarmila Rambousková zástupce ředitele pro I. stupeň, třídní učitel 1. D

Petr Šeda třídní učitel 4. C, výchovný poradce, kariérový poradce

Učitelé

Pároví učitelé

Asistenti pedagoga

Školní družina