Organizace školního roku

 • Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2023.

 

 • Schůzka pro rodiče žáků prvních tříd bude realizována v pondělí 4. září 2023 od 900 h. 

 

 • První třídních schůzky se zákonnými zástupci žáků proběhnou ve čtvrtek 14. září 2023. Pro I. stupeň od 1700 h. a pro II. stupeň od 1800 h.

 

 • První celoškolní projektový den proběhne v úterý 26. září 2023.

 

 • Ředitelské volno vyhlašuje ředitelka Základní školy Praha - Kbely na pátek 29. září 2023.

 

 • Adaptační kurz pro 6. ročník proběhne od 2. října do 6. října 2023.

 

 • Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.

 

 • Halloweenský rej masek se uskuteční v úterý 31. října 2023.

 

 • Čtvrtletní pedagogická rada zasedne ve čtvrtek 9. listopadu 2023.

 

 • Čtvrtletní třídní schůzky se zákonnými zástupci žáků proběhnou od úterý 13. listopadu - 24. listopadu 2023.

 

 • Druhý celoškolní projektový den proběhne v úterý 21. listopadu 2023.

 

 • Celoškolní vánoční jarmark proběhne ve čtvrtek 30. listopadu 2023.

 

 • Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

 

 • Pololetní pedagogická rada zasedne v úterý 23. ledna 2024.

 

 • Pololetní třídní schůzky se zákonnými zástupci žáků proběhnou ve čtvrtek 25. ledna 2024. Pro I. stupeň od 1700 h. a pro II. stupeň od 1800 h.

 

 • Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024.

 

 • Třetí celoškolní projektový den proběhne ve čtvrtek 9. února 2024.

 

 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.

 

 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny od 12. 2. do 18. 2. 2024.

 

 • Den otevřených dveří je stanoven na čtvrtek 14. března 2024.

 

 • Čtvrtý celoškolní projektový den (Den a noc s Andersenem) proběhne v pátek 22. března 2024.

 

 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024.

 

 • Zápisy žáků do I. tříd základní školy se budou konat ve středu 3. dubna a ve čtvrtek 4. dubna 2024.

 

 • Ve třetím čtvrtletí zasedne pedagogická rada ve čtvrtek 11. dubna 2024.

 

 • Třídní schůzky se zákonnými zástupci žáků proběhnou ve třetím čtvrtletí od 15. dubna do 26. dubna 2024.

 

 • Pátý celoškolní projektový den proběhne ve středu 22. května 2024.

 

 • Pasování prvňáčků na čtenáře se bude konat v úterý 28. května a ve středu 29. května 2024.

 

 • Termín škol v přírodě pro II. stupeň se stanovuje od 17. června do 21. června 2024.

 

 • Závěrečná pedagogická rada zasedne ve čtvrtek 20. června 2024.

 

 • Závěrečné třídní schůzky se zákonnými zástupci žáků proběhnou v termínu od pondělí 17. června do středy 26. června 2024.

 

 • Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.

 

 • Hlavní prázdniny trvají od 29. června 2024 do 1. září 2024.

 

 • Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.