Nepřehlédněte / Důležitá sdělení


100% ❤️ našich deváťáků obstálo u přijímacích řízení a dostalo se na střední školy!

100% ❤️ našich deváťáků obstálo u přijímacích řízení a dostalo se na střední školy!

I přes vysoký převis žáků, který dle dostupných informací zmiňuje až 3000 žáků, které se nepodařilo umístit na střední školy a učňovské obory, jsme dostali všechny naše deváťáky na střední školy a odborná učiliště. Vděčíme za to skvělé přípravě našich učitelů II. stupně. Velké poděkování patří našemu skvělému týmu vyučujících českého jazyka a matematiky,…

Zveřejnění seznamu přijatých žáků do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

Zveřejnění seznamu přijatých žáků do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

  Vážení rodiče budoucích prvňáčků, níže naleznete seznam přijatých dětí pro školní rok 2022/2023. Kódy jsou shodné s těmi, které jste obdrželi při zápisu. Všem přijatým gratulujeme a v září se na děti budeme těšit.   Rozhodnutí o povolení odkladu školní docházky a Rozhodnutí o přijetí do přípravné třídy, případně Usnesení o přerušení správního řízení jsou…

Informace MŠMT ke změnám v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví s účinností od 3. 1. 2022 pro školy

Informace MŠMT ke změnám v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví s účinností od 3. 1. 2022 pro školy

  Následující informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy shrnuje změny platné pro školy a školská zařízení od 3. 1. 2022: základní změny v testování (včetně nových pravidel), jak reagovat při pozitivním antigením testu dítěte či žáka, nový způsob předávání údajů o pozitivních AG testech, informace o dodávce testů na začátku ledna 2022 a…