100% ❤️ našich deváťáků obstálo u přijímacích řízení a dostalo se na střední školy!

Publikováno: 8. 6. 2022

I přes vysoký převis žáků, který dle dostupných informací zmiňuje až 3000 žáků, které se nepodařilo umístit na střední školy a učňovské obory, jsme dostali všechny naše deváťáky na střední školy a odborná učiliště.

Vděčíme za to skvělé přípravě našich učitelů II. stupně. Velké poděkování patří našemu skvělému týmu vyučujících českého jazyka a matematiky, kteří naše žáky od září intenzivně připravovali – ať ve svých hodinách nebo formou individuálních konzultací. Děkujeme ❤️ Marii Novákové, Věře Prokopové, Petře Šmokové a Martinovi Korenčíkovi❤️.