ABECEDA PENĚZ: Výuka finanční gramotnosti poprvé s profesionály z České spořitelny

Publikováno: 21. 2. 2022

Již třetím rokem zvyšujeme kvalitu vzdělávání žáků na naší škole. V tomto roce jsme se mimo jiné zaměřili i na oblast finanční matematiky a s tím související osvojení STANDARDŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI žáky I. stupně.

A protože jsme školou podporující inovativní metody a formy ve vzdělávání, navázali jsme prostřednictvím tříměsíčního projektu ABECEDA PENĚZ pro 4. ročník - spolupráci s odborníky z České spořitelny.

Ti nejenže stejně jako my věří, že má smysl rozvíjet vše, díky čemu zejména děti získají větší sebejistotu, schopnost cítit se silnější a dokážou se lépe rozhodovat, ale navíc stejně jako náš školní vzdělávací program i projekt České spořitelny Abeceda peněz, vnímá výuku, jako cestu k tomu, aby se nám všem dařilo lépe!

VIDEO z první projektové výuky tříd 4.B & 4.D: 

Čtvrťáci pomocí interaktivního programu přichází penězům na kloub

Díky zážitkovým aktivitám si žáci čtvrtých tříd vyzkouší, že peníze sice nekoušou, ale člověk to s nimi musí umět. Naučí se s námi jak hospodařit s rozpočtem, pracovat v týmu s vidinou společného cíle a sami se přesvědčí, že vydělat peníze nemusí být dvakrát snadné.

CO JE TO TA FINANČNÍ GRAMOSTNOST?

Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a postojů nezbytných k dosažení finanční prosperity prostřednictvím zodpovědného finančního rozhodování.

VIDEO o Abecedě peněz:

 

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PRINCIPY PROJEKTU?

 1. Vzděláváme zážitkové a interaktivně.
 2. Nabízíme metodiky pro učitele, moduly pro interaktivní tabule, pracovní sešity pro děti a další rady online.
 3. Vycházíme z Národní strategie finančního vzdělávání.
 4. Vzděláváme klienty i neklienty, nepracujeme s nabídkou služeb ČS.

Žáci poznávají svět osobních financí prostřednictvím založení dětské firmy. Díky této zkušenosti získají jedinečnou příležitost přemýšlet o správě peněz, společné práci a zodpovědnosti.

STANDARD FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, I. stupeň ZŠ

OČEKÁVANÉ POSTOJE A CHOVÁNÍ

 1. uplatňuje svá práva a plní své povinnosti
 2. řeší finanční problémy včas
 3. má přehled o svých výdajích a příjmech
 4. žije úměrně svým finančním možnostem
 5. rozumí výhodám (finančního) plánování
 6. vytváří finanční rezervy a řeší včas zabezpečení na dobu, kdy nebude schopen dosahovat příjmů
 7. uchovává důležité doklady a chrání své osobní údaje
 8. splácí své dluhy včas a v plné výši
 9. směřuje k dosažení finanční prosperity

 

NAKUPOVÁNÍ A PLACENÍ

 1. používá hotové, případně bezhotovostní peníze
 2. odhadne a zkontroluje cenu nákupu a doklad, případně vrácenou hotovost
 3. při nákupu srovnává zboží podle ceny či jednotkové ceny

HOSPODAŘENÍ DOMÁCNOSTI

 1. porovná své potřeby a přání s finančními možnostmi
 2. sestaví jednoduchý rozpočet a v příkladu rozliší vyrovnaný, přebytkový a schodkový rozpočet
 3. uvede příklady zvýšení příjmů a snížení výdajů

 

PŘEBYTEK ROZPOČTU DOMÁCNOSTI

 1. vysvětlí proč spořit
 2. uvede příklady, jak spořit

SCHODEK ROZPOČTU DOMÁCNOSTI

 1. objasní vznik dluhů a nutnost jejich placení
 2. objasní rizika půjček a vysvětlí, v jakém případě je vhodné si půjčit
 3. uvede příklady, jak si půjčit