AKTUÁLNÍ INFORMACE ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Publikováno: 25. 8. 2021

 

Vážení rodiče, 

níže naleznete aktuální informace ze školní družiny pro školní rok 2021/2022.

 

Provozní doba

ranní družina  06:30 - 08:00  pouze v budově ŠD (příchod do 7:30), vchod z ulice Železnobrodská
odpolední družina    11:40 - 17:00

       

Telefon                     +420 286 855 062 – budova ŠD, tel. vychovatelek najdete na web. stránkách školy v kontaktech

Příspěvek                 350,- Kč/měsíčně (za dobu nepřítomnosti dítěte se příspěvek nevrací).

 

Platební podmínky

(celoroční platba proběhne ve dvou splátkách)

 

1.splátka - září až prosinec 2021 - 1.400,- Kč

2.splátka - leden až červen 2022 - 2.100,- Kč

 

ZMĚNILI JSME BANKOVNÍ INSTITUCI

číslo účtu: 299942931/0300

variabilní symbol: pro žáky, kteří již do školní družiny chodili, platí stejný VS jako minulý školní rok.

Žáci 1. třídy a přípravné třídy obdrží VS 1.9.2021

specifický symbol: 10

 

Do poznámek pro příjemce prosím vždy připište jméno a třídu dítěte.

Podmínkou přijetí je, že 1. platba musí proběhnout od 1.9.2021 do 15.9.2021 a druhá od 1.1.2022 do 15.1.2022.

Děkujeme, že dodržujete termíny plateb.

 

Oddělení dětí nultého ročníku a prvních tříd

jsou umístěny v budově ŠD (vchod ze Železnobrodské ulice).

 

Oddělení dětí ze 2. – 4.  tříd

jsou umístěny v nové budově školy v kmenových třídách (vchod z ulice Toužimská).

 

 

Odchody dětí ze ŠD doplníte první týden v září (přímo paní vychovatelce).

 

Jakékoliv změny v odchodech vychovatelce neprodleně ohlaste a to buď osobně, nebo pomocí lístku pro samostatný odchod.

Vyzvedávání dětí ze ŠD 
1.)  po obědě cca 30 minut po skončení vyučování (odchází s třídní učitelkou)
2.)  13:00 h.
3.)  15:00- 17:00 h.

 

Žáky 0. a 1. ročníků vyzvedávejte od 13:00 h. v budově školní družiny.

 

Žáky 2. - 4. ročníků vyzvedávejte od 15:00 h. v nové budově školy.

 

Pro urychlení vyzvedávání je možné zavolat „své“ vychovatelce, která dítě pošle na recepci školy, kde paní recepční dohlédne na bezpečné předání.

 

V době od 13:00 do 15:00 probíhají zájmové a rekreační činnosti podle školního vzdělávacího programu. V této době děti neuvolňujeme.

 

V době od 13:00 – 15:00 uvolňujeme děti na kroužek pouze v doprovodu lektora, který děti odvádí na kroužek a přivádí je zpět do družiny. 

 

Pokud dítě odejde na zájmový kroužek samo, do školní družiny se již nevrací. Děti odcházející na zájmový kroužek, musí mít vyplněný čas odchodu na kroužek na přihlášce (možno doplnit během září) nebo na lístku pro samostatný odchod.

 

Zápis dětí 0. ročníku a 1. ročníků proběhne 1. 9. 2021 od 10:00 – 12:00 v recepci nové budovy školy. Doporučujeme mít přihlášku do družiny předem vyplněnou (najdete ji v dokumentech na internetových stránkách). Přihlášku je možno poslat i elektronicky na e- mail  pekarkova@skola-kbely.cz

 

Zápis do kroužků pořádaných školní družinou proběhne elektronicky v polovině září, info web ŠD.

 

Děti do ŠD potřebují: bačkory, papírové kapesníky, mýdlo, převlečení na zahradu (PODEPSANÉ). Věci dětí zůstávají v šatně a ve školních skříňkách. Za věci, které si přinesou děti z domova neručíme.

 

Akce ŠD - výlety, divadla apod. – informace sledujte na nástěnkách  a na webu školy v aktualitách ŠD.