AKTUÁLNÍ VYJÁDŘENÍ ŘEDITELE ŠKOLY

Publikováno: 16. 3. 2020

 

AKTUÁLNÍ VYJÁDŘENÍ ŘEDITELE ŠKOLY

 

Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy,

obracím se na vás v této nám všem neznámé situaci, abych upřesnil postup školy při vzdělávání našich žáků.

Dle nařízení vlády zůstává škola uzavřena a výuka se přesunula do prostředí vašich domovů. Situace je nová pro vás i pro nás. Obě strany se musí obrnit trpělivostí, schopností tolerance a projevit lidský přístup. Cílem školy není stresovat rodiče a žáky, ani na ně vyvíjet tlak, naopak i nadále chceme být partnery, kteří spolu s vámi hledají cestu vzájemné spolupráce. V tomto období chceme výuku zachovat pokud možno v co nejvyšší kvalitě, kterou nám dovolují společné prostředky a nástroje. Při tom zohledňujeme individuální možnosti vás i vašich dětí. Pedagogičtí pracovníci byli instruováni, jak postupovat a jak vést komunikaci. Třídní učitelé koordinují výuku ve svých třídách a postupně vyvíjejí co nejlepší a nejpřívětivější podmínky pro vzdělávání vašich dětí.

V případě vzniklých nejasností máte možnost komunikovat s vyučujícími daných předmětů, třídním učitelem a také s vedením školy. Pro vaši informaci, pedagogičtí pracovníci počínaje dnešním dnem pracují z domova. Provozní doba administrativy pro potřeby veřejnosti je v pracovních dnech od 08.00 do 13.00 hodin.

Ujišťuji vás, že po návratu do školy nebudou děti stresovány okamžitým přezkušováním, učitelky a učitelé budou veškeré probírané učivo opakovat a přistupovat ke každému žákovi individuálně. Pevně věřím, že společným úsilím současné nelehké období zvládneme.

 

V Praze dne 16. 3. 2020

Květoslav Přibil

Přiložené soubory ke stažení