Hybridní výuka >> profesní výzva, ve které jsme úspěšně obstáli

Publikováno: 12. 11. 2021

Hybridní výuka díky odhodlanosti našich pedagogů bojovat v době pandemie Covid-19 proti případnému školnímu neúspěchu žáků, zabezpečuje v době karanténních opatření plynulé vzdělávání našich žáků.

Termín hybridní výuka je v poslední době skloňován čím dál častěji. Výukou to ale zdaleka nekončí. Hybridní model sahá mnohem dál, takřka do každé činnosti, kterou na naší škole provádíme.

 

Osvědčené varianty hybridní výuky:

  1. varianta (minimální) = prezenční výuka s využitím prostředí Microsoft Teams pouze pro asynchronní vzdělávání
  2. varianta (rozšířená) = varianta 1 + zapojení dalších nástrojů Office 365 (používáme ve škole nejčastěji) a aplikací třetích stran
  3. varianta (úplná) = varianta 2 + individuální výuka přes videokonferenci (používáme ve škole individuálně u vybraných jedinců, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem)
  4. varianta (flexibilní) = výběrová výhradně online výuka dle konkrétních výukových situací (cvičení, projekty apod.)

 

 

Hybridní komunikace se žáky

Vedle prezenční komunikace nabídnout žákům i tu online, ať už jde o třídnické hodiny, neformální třídní akce, či každodenní rychlou i pomalou komunikaci žáků s třídním učitelem a předmětovými učiteli, případně též možnost setkání zástupců tříd s vedením školy apod. patří v naší škole již k běžným možnostem, díky kterým zachováváme plynulou kontinuitu výchovně vzdělávacího procesu.

Také porady předmětových komisí, pedagogické rady, porady vedení školy ad. mohou být realizovány jak prezenčně, tak online, případně oběma formami současně.