Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Publikováno: 21. 5. 2024

 

V následujícím příspěvku jsme pro vás připravili:

  • informace o losování do třídy s programem Začít spolu,
  • harmonogram aktivit týkajících se budoucích prvních tříd,
  • informace ke schůzce pro rodiče budoucích prvňáčků.

HARMONOGRAM AKTIVIT TÝKAJÍCÍCH SE BUDOUCÍCH PRVNÍCH TŘÍD

školní rok 2024/2025

 

5. 3. 2024

návštěva čtyř oddělení předškoláků z mateřských škol v 1. třídách

(9-10 hodin)

 

14. 3. 2024

den otevřených dveří

(16:30 – 19 hodin)

 

3. 4. a 4. 4. 2024

zápis k základnímu vzdělávání

(14-18 hodin)

 

14. 5. 2024

škola nanečisto pro čtyři oddělení předškoláků z mateřských škol

(14-15 hodin)

 

16. 5. 2024

losování do budoucí třídy 1. D s programem Začít spolu

 

v průběhu května 2024

rozřazování dětí do jednotlivých prvních tříd

 

nejpozději 14. 6. 2024

zveřejnění složení jednotlivých prvních tříd

(seznam registračních čísel)

 

18. 6. 2024

schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků ve školní jídelně

(od 18 hodin)

 

2. 9. 2024

zahájení školního roku 2024/2025

 

INFORMACE O LOSOVÁNÍ DO TŘÍDY S PROGRAMEM ZAČÍT SPOLU

 

Ve čtvrtek 16. května 2024 proběhlo losování budoucích prvňáčků do třídy s programem Začít spolu. O tuto třídu projevilo během zápisu k základnímu vzdělávání zájem 35 rodičů. Kapacitní možnosti této třídy jsou 26 žáků, proto jsme přistoupili k losování mezi všemi zájemci. Losování se konalo za účasti vedení školy (ředitelky Evy Kulichové a její zástupkyně Jarmily Rambouskové), místostarostky a zároveň předsedkyně Školské rady Ivany Šestákové, místostarosty Radka Petráně a  učitelky a členky Školské rady Kateřiny Škořepové. Poslední tři jmenovaní také losování provedli. Losovalo se tzv. vyřazovací metodou, tzn., že bylo vylosováno devět registračních čísel dětí, které do této třídy nebudou zařazeny.

Zde uvádíme seznam registračních čísel dětí, které jsou pro školní rok 2024/2025 zařazeny do první třídy s programem Začít spolu:

 

 

 

SCHŮZKA PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

 

Toto setkání je naplánováno na úterý 18. června 2024 od 17 hodin ve školní jídelně hlavní budovy (vchod z ulice Pelnářova). Setkání se zúčastní ředitelka školy Eva Kulichová, zástupkyně ředitelky pro 1. - 3. třídy Jarmila Rambousková, zástupkyně ředitelky pro školní  družinu Lenka Friedlová, vedoucí školní jídelny Petra Muselová, předsedkyně Spolku  rodičů Vladimíra Kolaříková, koordinátor párové  výuky Josef Kafoněk a samozřejmě také třídní učitelky všech budoucích prvních tříd.

Na tomto setkání získáte veškeré provozní i organizační informace, které potřebujete znát k hladkému nástupu vašich dětí do první třídy (školní družina, školní jídelna, SRPŠ, organizace prvního školního dne a týdne apod.).

Na setkání s vámi se těší

vedení Základní školy Praha-Kbely