Informace ředitele o konceptu distančního vzdělávání na ZŠ Kbely

Publikováno: 25. 3. 2020

Již 14 dnů škola vede výuku distančním způsobem. My jsme byli zpočátku nadšeni on-line výukou a chtěli jsme tento způsob výuky prosadit jednotnou cestou. Ovšem učení on-line není často dobře realizovatelné a to jak ze strany školy, tak ze strany rodin žáků. Příklad – matematikář na 2. stupni učí více jak 150 dětí z různých ročníků. Rodiny mají více dětí a jen jeden počítač, který navíc rodiče často potřebují pro svou práci. Proto jsme upustili od plošného zavádění on-line výuky, ale podporujeme učitele v tom, aby si našli svou cestu, která bude přijatelná pro ně i jejich žáky. To ovšem neznamená, že by škola rezignovala na výuku a omezila se pouze na zadávání úkolů a práci s učebnicemi. Učitelé, kteří neučí on-line (neboť někteří učitelé této možnosti využívají), při výkladu nové látky přikládají odkazy na výuková videa, ověřené prezentace a další výukové materiály. Všechny zmíněné zdroje jim byly doporučeny vedením školy, popř. jinými kolegy.

Postupně jsme sjednotili způsob zadávání úkolů, aby byl přehledný a srozumitelný pro žáky i jejich rodiče. Pomáháme začínajícím učitelům, kteří neměli čas se zorientovat v potřebách svých žáků, tím, že úzce spolupracují se svými uvádějícími učiteli a s vedením školy. Žáci se SVP mají nastavená podpůrná opatření i při distanční výuce. Speciální pedagožka Mgr. Kulichová komunikuje s učiteli i s rodinami žáků a je jim oporou. Také asistenti pedagoga plní svou roli, spolupracují s třídními učiteli, pomáhají po telefonu, jsou v kontaktu se svými svěřenci, šijí roušky, připravují prezentace a vůbec se velmi dobře zhostili nové a pro nás všechny nezvyklé situace. Školní psycholog si zřídil on-line poradnu, kde pomáhá všem, kteří pomoc potřebují.

V této těžké době se velmi aktivně zapojily vychovatelky školní družiny, které neúnavně šijí roušky. Škola je tak může poskytnout a poskytuje svým žákům, zaměstnancům, školce a v nejbližší době je bude prostřednictvím radnice předávat rovněž seniorům.

Mnoho rodičů si uvědomilo, že pro vedení školy je velmi důležitá zpětná vazba, teprve na základě těchto údajů můžeme přizpůsobovat výuku individuálním potřebám žáka. Neméně důležitá je i zpětná vazba od učitelů, proto se pravidelně setkáváme v menších skupinách při dodržení všech  bezpečnostních opatření. Máme tak přehled, jak výuka v jednotlivých třídách probíhá a můžeme reagovat na všechny podněty. Zvláště podstatné je vědět o všech žácích, zda jsou do výuky zapojeni, proto učitelé pravidelně řediteli školy hlásí, jestli jsou se žáky v kontaktu.

Naši učitelé si uvědomují, že je důležité být i v sociálním kontaktu se svými žáky a používají k tomu jak moderní způsoby, tak i obyčejné telefonní spojení. Tuto aktivitu velmi vítáme a podporujeme.

Uvědomujeme si, že jsme všichni v období, které dosud nikdo z nás nezažil. Proto je důležité zůstat nad věcí, opustit žabomyší spory a vzájemně si pomáhat. Pro nás i pro vás je důležitý plynulý chod výuky a přečkat toto období ve zdraví a duševní pohodě.

 

Mgr. Bc. Květoslav Přibil, MBA

Mgr. Eva Kulichová

Mgr. Jarmila Rambousková

Mgr. et. Mgr. Veronika Boussag, dipl. um.