Newsletter č. 10

Publikováno: 3. 9. 2023

Milí rodiče, děti, kolegové a přátelé naší školy,

začíná nám nový školní rok a já vás v něm chci přivítat a představit vám, co nás všechny čeká.

Mám radost, že školní rok zahajujeme v plném složení, síle a především s radostí. Podařilo se nám posílit tým vyučujících anglického a německého jazyka. Na prvním stupni se můžete těšit na naše nové kolegy angličtináře Hanu Klaudovou a Karla Srnského a na druhém stupni na rodilou mluvčí anglického jazyka Valerii Pamato a vyučující německého jazyka Elišku Gajgrovou. Na výuku cizích jazyků klademe velký důraz a věříme, že nové posily týmu a také zařazení hodin s rodilou mluvčí do všech tříd v sedmém až devátém ročníku, nám pomůžou zkvalitnit a zatraktivnit hodiny angličtiny a němčiny.

setkání v přípravném týdnu         

 

Nejen vyučující cizích jazyků posílí naše řady. Po několika letech se k naší radosti vrátila paní učitelka Martina Loulová, která bude mít první třídu. Důležitou posilou je také Anita Novotná, zkušená a velmi sympatická paní učitelka, která bude třídní ve čtvrté třídě. Na druhý stupeň přišla na výuku výtvarné výchovy Alžběta Štědrá a ve školní družině jsme přivítali Hanu Čihákovou. Všechny pracovníky školy již naleznete uvedené na aktualizovaném webu školy.

Abychom měli co nejlepší podmínky k učení, udělali jsme během prázdnin pár úprav. Na nové budově se nám podařilo vytvořit druhou počítačovou učebnu. Děti v ní budou pracovat s notebooky a v učebně je nově kvalitní wi-fi připojení. Digitální kompetence již nepatří jen do výuky informatiky, ale i do ostatních předmětů, a proto postupně zasíťováváme třídy na obou budovách školy. Zatím se nám povedlo mít wi-fi připojení ve všech pěti jazykových učebnách, v odborné učebně fyziky a chemie a samozřejmě v počítačových učebnách.

Ještě se chvíli zdržím u prázdninových úprav. Přestavěli jsme cvičnou kuchyňku pro žáky, kterou jsme díky sponzorskému daru od vedoucí školní jídelny Petry Muselové vybavili i novými spotřebiči. Vymalovala se kuchyně na staré budově a šatny u tělocvičen. Ve spolupráci s městskou částí jsme opravili elektřinu v budově školní družiny a vyměnili zářivky tak, aby prvňáčci dvou tříd měli dost světla na svá první písmenka. Umyli jsme téměř všechna okna, takže dost světla budou mít nejen prvňáčci. Okna se neumyla jen v učebnách, které směřují ke stavbě nového oválu. Tam by to ještě nemělo smysl, ale až bude hřiště hotové, okna se také nechají umýt. Atletický ovál a k tomu přilehlá hřiště se budují celé prázdniny a my už se moc těšíme, až na ně s dětmi vyběhneme.

Kromě nového hřiště chceme, aby naše děti měly možnost si hrát a bezpečně pobývat na školní zahradě.  Proto během prázdnin proběhl prořez suchých větví, sekání trávníků a také objednání nových herních prvků, které by měly na podzim na zahradě vyrůst. Budeme pokračovat i v péči o školní záhony a skleníky, na to už se těší především učitelé pracovních činností.

Letem světem jsem vám představila, co jsme o prázdninách chystali. Velký kus práce pak odvedli všichni učitelé v přípravném týdnu, kdy si připravovali a doslova čančali své třídy. Doufám, že to jejich žáci ocení stejně jako my, když jsme třídami procházeli a kochali se nápady, kreativitou a někdy i humorem našich kolegů.

O prázdninách se připravil rozvrh všech tříd, který již od středy najdete v Bakalářích. Upravil se také školní řád a školní vzdělávací program a připravila se výroční zpráva za rok 2022/23. Všechny tyto dokumenty naleznete na našich webových stránkách a to hned, jak budou schváleny školskou radou.

Na webových stránkách se můžete seznámit i s organizací školního roku. Chceme navázat na akce, které se v minulém školním roce povedly a zároveň dát i prostor novým nápadům. Mezi ty určitě patří spolupráce mezi prvními a devátými třídami. Tato spolupráce nám začne již zítra. Každý prvňáček dostane svého patrona z řad deváťáků a ten mu pomůže zvládnout ten první důležitý rok ve škole. Spolupráci prvních a devátých tříd podpoříme společnými projektovými dny a občasnými společnými hodinami tělocviku a pracovních činností. Věříme, že tento projekt povede k vytvoření bezpečnějšího prostředí pro naše nejmenší a zároveň k přenesení zodpovědnosti na mazáky školy.

Mám tu ještě mnoho novinek, které jsem vám chtěla představit, ale máme na to celý školní rok. A navíc se brzy uvidíme osobně. 14. září jsou naplánovány celoškolní třídní schůzky. Od 17:00 pro první stupeň a od 18:00 pro stupeň druhý. Vím, že se to nemusí každému hodit, nebo máte na naší škole víc dětí, ale schůzky pro celou školu budou jen takto na začátku v září a potom v pololetí. Ostatní třídní schůzky si budou třídní učitelé plánovat sami. Tyto dvě celoškolní schůzky jsme zvolili, protože chceme ze strany vedení předat informace více třídám. Teď v září to budou informace k přijímacím zkouškám na SŠ pro všechny rodiče devátých tříd a informace k lyžařskému výjezdu pro rodiče sedmých tříd.

Konec prázdnin bývá pro děti smutné loučení s volnem, pohodou a sluníčkem. Já však věřím, že až se zítra u nás sejdou, nebude v tom nic smutného. Budou nadšené, že se vidí, snad ocení své krásně připravené třídy a rádi uvidí své učitele. A my uděláme, co bude v našich silách, abychom v nich to nadšení udrželi. Proto tady totiž jsme.

Za celé vedení školy

Eva Kulichová