Newsletter č. 12

Publikováno: 19. 11. 2023

Milí rodiče, děti, kolegové a přátelé naší školy,

mám pro vás listopadový newsletter z kbelské školy. Podíváme se, co nás všechno do konce roku čeká, a ohlédneme se za prvním čtvrtletím, které nám nyní končí.  S dětmi jsme si ho zpestřili hrůzostrašným Halloweenem  a s kolegy ho uzavřeli ve čtvrtek 9. listopadu na pedagogické radě. K čtvrtletnímu hodnocení se vážou i třídní schůzky, které v těchto dnech probíhají. Termín a formu těchto schůzek jsme nechali na učitelích. Někdo zvolil třídní schůzky klasickou formou, někdo rodičům a žákům nabízí tripartity, a i netřídní učitelé jsou připraveni poskytnout v případě zájmu konzultace. Rodiče našich žáků se na nás samozřejmě mohou obrátit kdykoliv během školního roku a teď bych si dovolila oslovit zvlášť rodiče našich osmáků a deváťáků. Vaše děti u nás tzv. finišují a je pro nás všechny důležité poslat je do života dobře připravené. To předpokládá naši spolupráci. Nebojte se s námi řešit nejen záležitosti týkající se výuky, ale i budoucího směřování vašich dětí.

Halloween v kanceláři

 

Škola není jen o vzdělávání a výchově, ale i o vytvoření bezpečného prostředí, ve kterém se dobře dýchá dětem a učitelům. Protože na tom je potřeba pracovat, máme objednané preventivní programy, které pro celou školu zajišťují naši metodici prevence Lucka Ajchlerová a Dušan Hrazdíra. Kromě toho má nově každý třídní učitel možnost objednat preventivní program pro svou třídu. Učitel tak může vybrat program šitý na míru své třídě a řešit za pomoci odborníků věci, které jeho třída právě potřebuje. Aby se v tom cítili dobře i učitelé máme jedno ze společných kolegiálních setkání naplánované na sdílení zkušeností s prací s třídním kolektivem. Vedou ho opět naši metodici prevence a bude již tuto středu 22. listopadu.

Klima třídy a potažmo celé školy je téma, které je důležité i pro vás rodiče. I proto byla poslední rodičovská kavárna pořádaná na téma děti a stres a velmi inspirativně ji vedla dětská psycholožka Ilona Špaňhelová. Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ) již chystá další rodičovskou kavárnu a tentokrát bude zaměřená na nebezpečí kyberšikany.

SRPŠ nám nepomáhá jen s přednáškami pro rodiče, ale i s aktivitami pro děti, které si díky jejich organizaci mohou vyzkoušet zajímavé věci. Po úspěšných deskových hrách to byla nyní Grafická jídelna. SRPŠ ve spolupráci s dílnou Antonína Vrby připravilo pro žáky naší školy plnou jídelnu grafických technik, které si děti zkusily pod vedením profesionálních výtvarníků.

U spolupráce se SRPŠ ještě zůstanu. Chci vás totiž všechny pozvat 30. listopadu na tradiční Vánoční jarmark, který chystáme. SRPŠ nám pomáhá se zajištěním organizace, ale hlavní práce je na našich dětech. Ty už teď chystají výrobky, které vám budou na jarmarku prodávat. Aby na to měly dost času, pořádáme v úterý 21. listopadu projektový den věnovaný právě tvoření na Vánoční jarmark. Budeme moc rádi, když nás na jarmark přijdete podpořit. A nebojte, nebude to jen o prodávání. Ve venkovní učebně bude pro vás přichystaný vánoční program, který opět zařídí děti pod vedením Katky Škořepové.

Na jarmarku budou děti prodávat nejen své vánoční výrobky, ale i různé dobroty. Ty už tradičně obstarají naši deváťáci. A protože na vaření a pečení se nemusí chystat, využijí úterní projektový den, aby si vyzkoušeli přijímačky nanečisto. Je to jejich první pokus, protože celkově budou u nás tyto přijímačky skládat čtyřikrát. Dá jim to dostatečnou jistotu při zvládání specifických zkouškových podmínek, naučí se správně vyplňovat formuláře a zjistí, jak na tom s vědomostmi jsou. Naši učitelé jim připraví co možná nejvěrnější podmínky. Každé dítě dostane svůj kód a pod ním anonymně uvidí svůj bodový zisk a také své umístění v rámci celého ročníku. Tenhle žebříček každoročně dělá naše matematikářka Petra Šmoková.

Připravit dobře deváťáky je náš velký úkol. Nechceme je však dobře připravit jen na přijímací zkoušky, ale hlavně na další život. Proto dostávají prostor vyzkoušet si organizaci celoškolních akcí a jsou důležitou součástí Školního parlamentu. Poslední zasedání parlamentu bylo ve čtvrtek 16. listopadu a jedním z probíraných témat bylo i využití zisku z Vánočního jarmarku. Minulý rok školou hýbala otázka přispívání tříd na společné investice. Přispívalo se 50% z výdělku a byla to dohoda, která budila velké vášně. Letos se děti na parlamentu nejprve dohodly, že jejich třídy souhlasí podílet se na společné investici. Následně se odsouhlasila fixní částka, a to 500Kč na třídu. Co se za společný výdělek nakoupí, bude předmětem dalších bouřlivých jednání.

Je pro nás důležité, aby naše děti chápaly demokratický proces a byly jeho součástí. I proto se stalo tradicí, že se vždy někdo ze členů vedení školy účastní zasedání Školního parlamentu. Děti tak mají možnost přednést návrhy a požadavky své třídy a my na ně můžeme hned reagovat.

Demokratický proces v řízení školy je pro mě důležitý nejen směrem k našim žákům. Společností teď rezonuje téma stávky ve školách. Můj osobní názor postavený na mých hodnotách je takový, že řešit problémy školství, které objektivně existují, formou stávky, není správné vůči našim žákům ani jejich rodičům. Cílem školství je vzdělávat a vychovávat, stávka však primárně zasáhne ty, komu má školství sloužit. Tento názor se mnou sdílí celé vedení školy a znají ho i kolegové z pedagogické rady. Je na jejich rozhodnutí, zda se budou chtít do stávky zapojit, a pokud ano, budeme to plně respektovat. Podle prvních reakcí soudím, že naše škola zůstane 27. listopadu otevřená.

Přeji vám krásné dny a těším se, že se ve čtvrtek 30. listopadu potkáme na Vánočním jarmarku.

Za celé vedení školy

Eva Kulichová