Newsletter č. 8

Publikováno: 14. 5. 2023

Milí rodiče, děti, kolegové a přátelé naší školy,

přináším vám nové zprávy, abyste věděli, čím naše škola žije na jaře.

Newsletter č. 8

(Retro projektový den)

 

Zápisy do prvních tříd

27. dubna jsme zveřejnili výsledky zápisu do prvních tříd. Mám radost, že jsme zvládli přijmout všechny budoucí prvňáčky, kteří jsou ze spádové oblasti naší školy. Děti rozdělíme do tříd a budeme se snažit vyhovět nárokům na zaměření třídy nebo na kamarády. Do třídy s programem Začít spolu se přihlásilo o něco více zájemců, než jaká je kapacita třídy. Museli jsme tedy losovat. Ve čtvrtek 11. května proběhlo losování do této třídy, a to za přítomnosti paní místostarostky pro školství Ivany Šestákové, pana místostarosty Radka Petráně a předsedkyně SRPŠ paní Vladimíry Kolaříkové. S rodiči dětí, kterým nemůžeme vyhovět, komunikuje paní zástupkyně Jarmila Rambousková a hledají další možné řešení. Všechny rodiče budoucích prvňáčků pak zveme 20. června na schůzku, kde se dozví vše, co je bude k nástupu jejich dětí do školy zajímat.

Přijímací zkoušky na střední školy

V dubnu skládali žáci přijímací zkoušky na střední školy. U dětí z pátých a sedmých tříd šlo většinou o získávání zkušeností. U deváťáků to byla naopak první ostrá zkouška a to v nelehké konkurenci. Věděli jsme, že se letos z devátých tříd hlásí rekordní počet žáků a aniž bychom naše děti chtěli stresovat, snažili jsme se je připravit, aby obstály. S žáky i rodiči jsme vybírali vhodné střední školy a po přijímacích zkouškách radili, jak dále postupovat. Zde patří velký dík třídním deváťáků, a to Kateřině Hejdrychové, Martinu Korenčíkovi, Petře Šmokové a Pavlu Richterovi. Velký kus práce odvedl také zástupce a výchovný poradce Petr Šeda, který hned po zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek komunikoval s třídními učiteli, dětmi a rodiči a pomáhal s podáním odvolání a s výběrem škol do druhého kola. Naštěstí se nám velká většina dětí dostala hned v prvním kole (GRATULUJEME!) a kola druhá řešíme individuálně s pár žáky a jejich rodiči. Vzhledem k nasazení všech to musí dobře dopadnout a všechny naše děti budou mít svou střední školu, což tento rok bohužel vůbec není samozřejmost.

V dubnu vyšlo druhé číslo nového školního časopisu KONEV. Časopis si rychle získal popularitu mezi dětmi i učiteli. Pokud mohu soudit je čím dál vtipnější a snad každý na škole si již dělal test, zda je víc Pavel Richter, Míša Stoklasová, nebo Martin Korenčík. Těšíme se na další číslo.

Nedá mi to, abych se s vámi nepodělila o úspěch, který naši žáci zaznamenali. Tři děti z pátých tříd vyhrály pod vedením Petra Šedy školní, okresní a krajské kolo 12-tého ročníku celostátní Soutěže finanční gramotnosti.  

Jsem moc ráda, že se rozvíjí spolupráce s našimi partnery ÚMČ Praha 19, SRPŠ a kbelskými mateřskými školami. Představím vám naše společné akce, některé již proběhly a jiné teprve chystáme:

V pondělí 24. dubna proběhla Rodičovská kavárna na téma: Ach ty domácí úkoly. Účast rodičů byla veliká, z řad učitelů se zúčastnili kolegové z prvního i druhého stupně. Setkání se vydařilo a po zajímavé přednášce následovala debata mezi rodiči a námi učiteli a ta byla ještě zajímavější. Další kavárny se již plánují, pozvánky budou včas zveřejněny a opět je rodičům pošleme přes Bakaláře. Organizaci mají na starosti členové SRPŠ, především paní Vladimíra Kolaříková, Markéta Cacáková a Marie Kubešová.

Čtvrtek 4. května byl ve znamení Dne deskovek. Pan Radomír Švec ze SRPŠ zajistil přes třicet deskových her, některé byly úplné novinky a spolu s dobrovolníky si celé odpoledne s dětmi hráli. Děti byly nadšené a k vidění bylo i dost hrajících si dospěláků.

Když jsme u toho hraní, nemůžu zapomenout na to, jak nám ožily školní chodby. Během jarních měsíců se na nich objevily různé herní prvky. Například stoly na ping pong, stolní fotbálek, koše na basket, herní koberce, polepy a na staré budově i velmi populární sedací vaky. Děti si zažívají, jaké to je, vylepšovat školu vlastními nápady a za peníze vydělané na Vánočním jarmarku.

24. a 25. května nás čeká krásná tradiční akce Pasování prvňáčků na čtenáře. Pasování pořádá Městská část Praha 19, Knihovna Kbely, naše škola a srdečně zváni jsou všichni rodiče současných prvňáčků. Společně oceníme, jak děti zvládly dovednost čtení. Prvňáčky v tom samozřejmě nenecháme samotné. Bára Marysková pro ně připravila zábavný program, průvodce jim budou dělat naši deváťáci a oporu budou mít i ve svých třídních učitelkách.

Od pondělí 29. května je na škole vyhlášen Olympijský týden. Tento velký projekt je plně v režii našich tělocvikářů a jeho srdcem je Dušan Hrazdíra. Organizace je náročná a už stála naše kolegy hodně času a sil. Ale pokud se jim podaří přenést myšlenku kalokagathie mezi naše děti, bude to stát za to.

Na úterý 27. června plánujeme spolu se SRPŠ a CoByDupem Zahradní slavnost. Opět tradiční akce, kde proběhne šerpování deváťáků a kulturní program, který již společně chystáme. Všechny vás srdečně zvu na toto příjemné rozloučení se školním rokem.

Přeji krásné jarní dny a budu se těšit, že se potkáme na některé z našich školních akcí.

Za celé vedení školy

Eva Kulichová