Potvrzeno! Naše základní škola byla přijata do projektu SVĚTOVÁ ŠKOLA 20/2021

Publikováno: 12. 6. 2020

Milí žáci, rodiče a přátelé školy,

S radostí si vás dovolujeme informovat, že krátce poté, co naše škola získala prestižní ocenění Eduin - Rodiče vítáni, se nám podařilo, stát se součástí mezinárodního projektu SVĚTOVÁ ŠKOLA.

Již zanedlouho, tj. ve školním roce 2020/2021 budou vybraným žákům představeny principy a fáze projektu Světová škola UČ SE – ZJIŠŤUJ – JEDNEJ.  

Prestižním oceněním se v současné době pyšní pouze 96 českých škol.

Potvrzeno! Naše základní škola byla přijata do projektu SVĚTOVÁ ŠKOLA 20/2021

Žáci se nejsnáze učí porozumět souvislostem ve světě prostřednictvím toho, co znají nebo mohou poznat ve svém blízkém okolí. A PRÁVĚ ŠKOLA MŮŽE hrát významnou roli v životě celé obce či jiné komunity, kde spolupráce mezi členy může PŘINÉST POZITIVNÍ ZMĚNU PRO VŠECHNY OBČANY.

Výchozí metodologie projektu Světová škola využívá škálu učebních stylů postavených na aktivním zapojení žáků do výuky a řadu vizuálních pomůcek.

CÍLEM JE VÉST STUDENTY K POROZUMĚNÍ DANÉHO TÉMATU ČI PROBLÉMU, KE STANOVENÍ OSOBNÍ ROLE V KOMUNITĚ A K ODPOVĚDNÉMU CHOVÁNÍ A JEDNÁNÍ. Obecným záměrem je pak uvědomění si vazeb a souvislostí mezi jednotlivými částmi světa, přijetí zodpovědnosti za jejich spoluutváření a tím směřování k celoživotní aktivní občanské angažovanosti v duchu hesla: „Mysli globálně, jednej lokálně“.

Naše škola vytvořila zodpovědný fungující tým, který nese zodpovědnost za koordinaci jednotlivých aktivit a úkolů ve škole i jejím okolí. V průběhu září koordinátoři představí pedagogickým pracovníkům možnosti jak zapojit nejen své třídy, ale co nejvíce žáků, kteří vytvoří skupiny bez ohledu, do které třídy docházejí. Základním předpokladem pro dosažení ocenění Světová škola je však skupina skupiny motivovaných žáků. Učitelé mají totiž roli průvodců a koordinátorů, stěžejní aktivita při naplňování jednotlivých fází projektu spočívá především na žácích samotných.

  1. UČ SE o daných tématech v různých předmětech. Úvodní aktivity projektu ukazují žákům i pedagogům důležitost globálních témat a pomáhají jim pochopit, jak mohou pozitivně ovlivnit celosvětové dění.
  2. ZJIŠŤUJ, jak na tom škola a lokalita je vzhledem k vybrané problematice neboli provedení průzkumu v místě školy. Aktivity se soustředí na šetření zaměřené na různé globální problémy, které žáci využijí ke zjištění, nakolik jejich škola či obec přispívá k řešení vybraných problémů.
  3. JEDNEJ neboli uskutečni akci, která přispěje k řešení nebo zvýšení povědomí o vybraném globálním problému. Aktivity vedou žáky k využití výsledků šetření (viz krok 2). Žáci iniciují ve škole akci vedoucí k pozitivní změně. Součástí realizace tohoto kroku je mimo jiné příprava akčního plánu, přijetí určitých opatření a vyhodnocení jejich dopadu.

 

zdroj: svetovakola.cz