Přání ředitele školy

Publikováno: 26. 6. 2020

Vážené kolegyně, kolegové, milí žáci, vážení rodiče a přátelé školy,

nadešel žáky dlouho očekávaný den, kdy se školní rok 2019 - 2020 ocitl na svém úplném konci. Za sebou máme deset náročných měsíců, ve kterých jsme mnozí dokázali překonat své dosavadní digitální dovednosti a společnými silami odolali nejen útokům Koronaviru.

Ze zpráv třídních učitelů vyplývá, že se tento školní rok z výchovně – vzdělávacího hlediska nesmírně vydařil, což potvrdily známky žáků na jejich vysvědčeních.

Kromě neustále se zvyšující kvality vzdělávání, která pramení z naší společné práce, se nám podařilo získat prestižní ocenění „Rodiče vítání,“ stát se součástí nových projektu jako je například Světová škola, kde budeme usilovat o ocenění nejvyšší. Dále rozšířit pedagogický sbor o kvalifikované pedagogy, podpořit inovativní metody vzdělávání, připravit nový Školní vzdělávací program pro následující školní rok a budovat nová přátelství či spolupráci a v neposlední řadě šířit dobré jméno naši školy nejen sami mezi sebou, ale  i za hranicemi naší městské části.

Dovolte mi proto poděkovat všem kolegyním, kolegům, Městské části Prahy 19, žákům, rodičům a příznivcům naší školy za podporu vzdělávacích aktivit, které nezastavitelně zvyšují kvalitu vzdělávacích oblastí i jednotlivých předmětů.

Na závěr vám přeji letní prázdniny plné letní pohody, odpočinku a radostných zážitků. Ať je ten nadcházející školní rok 2020/2021 rokem, ve kterém ujdeme další kus cesty k rozvíjející se a především fungující škole, která žáky vždy dovede k úspěchu.

S pozdravem a přáním pěkného dne,

Květoslav Přibil.