Ředitel školy | Přivítání v novém školním roce

Publikováno: 4. 9. 2021
Vážení rodiče, milí žáci, čtenáři našich stránek,
 
nadešel námi dlouho očekávaný čas, kdy jsme úspěšně zahájili školní rok 2021/2022.
 
Stejně jako první zářijové dny rozsvítily sluneční paprsky, tak i žáci svým návratem vdechli prázdným budovám naší školy nový život a stvrdili tak návrat do každodenního školního shonu plného nových přátelství, znalostí i dovedností. Buďme za to rádi a doufejme, že se letošní školní rok obejdeme bez hromadného přerušení docházky žáků, tak jako se tomu stalo na základě epidemiologické situace v předchozích dvou letech.
Ředitel školy | Přivítání v novém školním roce
Od 1. září se žáci postupně seznamovali s některými viditelnými novinkami, a to jak na staré, tak i na nové budově školy. Pojďme se nyní v krátkosti podívat na ty, které se nám podařilo přes prázdniny úspěšně realizovat.
 
Znáte něco lepšího, než když si žák vezme knihu do ruky kdykoliv chce a dle vlastního výběru, aniž by musel podstupovat jakoukoliv nadbytečnou administrativu? My ne. Právě proto vznikly nově otevřené knihovny umístěné na všech patrech obou budov školy. Tento trend zapadá do naší filozofie a jak jsme mohli pozorovat, nadchl i naše děti.
 
Novinek je ale podstatně víc. Zatímco si žáci zaslouženě užívali prázdniny, ve škole probíhal, zejména na staré budově často až do pozdních nočních hodin, čilý stavební ruch. A nejen to. Osud školy je pro mě z dlouhodobého pohledu a investičního hlediska společně se šťastnými kantory a žáky tím nejdůležitějším, proto jsem se svým týmem dokázal realizovat mnoho věcí. No, posuďte sami:
 
 • pod záštitou školy se realizovalo celkem 8 turnusů příměstských táborů,
 • školní jídelna prvně v historii fungovala i přes hlavní prázdniny a zajistila nejen hojně využívanou dodávku jídel pro externí strávníky, ale také stravování pro všechny turnusy uskutečněných příměstských táborů a na objednávku dokonce pekla výborné moravské a svatební koláče,
 • i přes vytížení školní jídelny se nám podařila její výmalba na nové budově, a dokonce došlo i k výmalbě a revitalizaci školní kuchyně na budově staré,
 • do kuchyně na staré budově se pořídil výkonnější a úspornější konvektomat a pořízena byla také nová průchozí myčka, která zajistí při každodenním větším počtu strávníků plynulejší chod kuchyně, což ocení zejména žáci stravující se v těchto prostorách,
 • společné prostory na staré budově prošly novou výmalbou,
 • IT učebna byla kompletně zrekonstruována, a to včetně zajištění a položení nové antistatické podlahy, dále byla také vybavena zcela novým nábytkem, elektroinstalací a s tím souvisejícími rozvody, nově tak nabízí inovativní prostředí pro výuku informatiky v souladu s rámcově vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, který vyšel v platnost v lednu tohoto roku,
 • nová antistatická podlaha a nábytek byl také pořízen do jedné kmenové učebny, ze které bude v blízké době vybudována druhá IT učebna,
 • úspěšně jsme se zapojili do projektu Průša Academy,
 • získali jsme zdarma 3D tiskárnu a odborné školení pro pedagogický personál,
 • na nové budově vznikly nově 4 odborné jazykové učebny, které zkvalitní výuku cizích jazyků - jedna z těchto učeben bude využívána pro německý, zbylé tři pro jazyk anglický,
 • vytvořili jsme novou kmenovou učebnu (8.D) a v nových prostorech vybudovali třídu pro školní dílny,
 • rekonstruovali jsme na staré budově některé kabinety učitelů a speciální pedagožky,
 • na staré budově se dále demontovaly již kapacitně nedostačující staré šatní klece, které nahradilo 700 nově instalovaných šatních skříněk, na nové budově pak byly šatní skříňky opatřeny kováním pro umístění visacích zámků,
 • všichni naši učitelé svépomocí revitalizovali a připravili jednotlivé kmenové třídy na nový školní rok,
 • v budově staré školní družiny byla zahájena postupná revitalizace prostor, také zde byla vytvořena nová kmenová třída pro první ročník,
 • paní hospodářka zajistila dodání učebnic, pracovních sešitů a pomůcek do všech 40 tříd,
 • škola má k dispozici nový školní vzdělávací program s názvem "Průvodce na cestě k cíli", který vychází z aktuálního rámcového vzdělávacího programu platného od roku 2021,
 • nový školní vzdělávací program byl také vytvořen pro školní družinu a přípravný ročník,
 • připravujeme a organizujeme vytvoření tří fitness sálů (kardio zóna, kruhový trénink a hard zóna) ve Sportovní hale Kbely,
 • zprovoznili jsme rezervační systém Sportovní haly Kbely, díky kterému si můžete pohodlně objednat sportovní aktivitu nebo relax,
 • v neposlední řadě jsem rád, že mohu potvrdit, že některé činnosti, jako částečná revitalizace staré budovy družiny, budou pokračovat i v následujících týdnech i měsících a společně se nám daří naší kbelskou školu dále rozvíjet.

 

Těší mě, že během poměrně dvou krátkých měsíců jsme společně nezaháleli a školu jsme opět posunuli o kousek blíže k tomu, aby nadále byla pro žáky i zaměstnance školy příjemným, přívětivým a bezpečným prostředím.
 
Na závěr nám všem přeji, aby byl školní rok 2021/2022 rokem, který celoživotní dráhu našich dětí nasměruje tím správným směrem, tj. směrem úspěchu, tolerance, porozumění a umění spolupráce.
 
S pozdravem Mgr. Bc. Květoslav Přibil, MBA.