Vyhlášení vítěze ankety Ředitel roku 2020/2021

Publikováno: 25. 6. 2021

Ředitel školy udává její směr a určuje atmosféru. Je to postava nesmírně důležitá, neovlivňuje napřímo pouze své žáky, ale celé rodiny a tým svých kolegů.

Pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Tutor ve školním roce 2020/2021 zorganizoval již třetí ročník ankety, jejímž cílem je vzdát hold ředitelům a ředitelkám českých škol a ty nejúspěšnější také odměnit zaslouženým titulem a cenami.

Finalisté ankety a porotci při slavnostním vyhlašování, zdroj: Kancelář Senátu PČR

 

NOMINACE A HODNOCENÍ POROTY

Zařadit svého oblíbeného ředitele či ředitelku do ankety mohl kdokoli. Mezi nominujícími se objevili pedagogové, kolegové ředitelů, další zaměstnanci školy, žáci, jejich rodiče i zřizovatelé škol. Naše odborná porota měla za úkol pečlivě projít více než sto nominací, z nichž se jim nakonec podařilo vybrat 10 finalistů.

V další fázi ankety porota hodnotila domácí úkoly, ve kterých 7 ředitelů a 3 ředitelky odpovídali na otázky týkající se jejich silných a slabých stránek, zamýšleli se nad úspěchy školy i nad problémy, které je ještě třeba řešit. V polovině dubna měli členové poroty možnost finalisty vyzpovídat a blíže poznat při společném online setkání.

Na základě veškerých podkladů získaných během roku porotci vybrali vítěze každé ze tří kategorií (Málotřídky, Základní školy, Střední školy) a nakonec i absolutního vítěze, samotného Ředitele roku 2020/2021.

 

 

VYHLÁŠENÍ A CENY

Slavnostní vyhlášení ankety proběhlo 24. 6. 2021 v majestátních prostorách budovy Senátu Parlamentu ČR. Vystoupil zde mimo jiné předseda Senátu PČR Miloš Vystrčil, předseda senátního Výboru pro vzdělávání Jiří Drahoš či loňský absolutní vítěz Ředitele roku a od podzimu 2020 i senátor Jan Grulich.

Všichni vítězové obdrželi ceny od partnerů a pořadatele ankety. Mezi nimi jsou např. poukazy na vzdělávací manažerské kurzy či předplatné časopisu o vzdělávání.

 

q0a1271.jpg

Panu řediteli naší základní školy upřímně gratulujeme!

 

zdroj: tutor.cz