Zápis do školní družiny na školní rok 2021/2022

Publikováno: 4. 5. 2021

 

Vzhledem k aktuální situaci, bude zápis žáků současných 1.-3. tříd do školní družiny na příští školní rok probíhat elektronicky.

 
Vyplněnou přihlášku:

(k dispozici zde) prosím zašlete na adresu pekarkova@skola-kbely.cz a to do 31. května 2021. Případně odevzdejte na recepci nové budovy ZŠ.

Na přihlášce zatím nevyplňujte tabulku s časy odchodů, ty doplníte až začátkem září.

Další informace o zařazení do oddělení a platbách vám budou sděleny v posledním srpnovém týdnu.

 

Zápis pro žáky budoucích prvních tříd a žáky přípravného ročníku proběhne:

1. září 2021 - podrobnosti zveřejníme jako každý rok v řádném termínu, tj. od 25. srpna 2021 na internetových stránkách školy.

V případě nejasností kontaktujte prosím vedoucí vychovatelku V. Pekárkovou (tel. číslo 734313816).

 

Po termínu konání zápisu nemusí být žádosti o přijetí do ŠD vyhověno.

 

Přiložené soubory ke stažení