14. 10. 2020 zahajujeme distanční výuku našich žáků

Publikováno: 13. 10. 2020

Vážení rodiče,

od zítřka, tj. středy 14. 10. 2020 se omezuje na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022, s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Na naší škole bude od 14. 10. 2020 probíhat distanční forma vzdělávání. Bližší informace týkající se počtu hodin distanční výuky - rozvrh vyučovacích hodin, budou zaslány třídními učiteli všem zákonným zástupcům prostřednictvím systému Bakaláři.

 

Distanční výuka bude vedena kombinací výukových materiálů, výukových videí, úkolů a výkladem látky při on-line hodinách. Na online hodiny se žáci připojí a budou pracovat pod vedením učitele. Zadání práce z ostatních předmětů bude připraveno v učebnách Microsoft Teams.

 

S přátelským pozdravem,

Mgr. Bc. Květoslav Přibil, MBA

pověřený ředitel základní školy

 

 

Doporučujeme naše předchozí příspěvky pro práci v Microsoft Teams:

 

Další související články: