O škole

O škole
Vítejte  na  nových  internetových   stránkách  naší  školy. Věříme,  že  stejně  jako my  přivítáté  intuitivní  prostředí, ve kterém naleznete veškeré informace snadno a rychle. 
 
STRUČNĚ O NAŠÍ ŠKOLE
Jsme plně organizovanou školou s 1. a 2. stupněm, která svým žákům nabízí klasické i inovativní výukové metody. Součástí školy je i školní družina.
 
Pro všechny žáky se snažíme vytvářet hezké a podnětné prostředí, kdy důraz klademe zejména na vztahy mezi žáky, což pomáhá rozvíjet bezkonfliktní atmosféru ve třídách. Usilujeme o to, aby škola fungovala ke vší spokojenosti, což se neobejde bez vzájemné spolupráce všech zúčastněných – žáků, pedagogů a rodičů. Chápeme školu jako živý organizmus a jako věc veřejnou. Její vývoj nám není lhostejný. Pomozte ji tvořit spolu s námi.
 
Momentálně využíváme 3 budovy:
  • hlavní budovu (4. - 9. třídy, tělocvična, gymnastický sál, odborné učebny, školní jídelna) - vchod z ulice Albrechtická,
  • novou budovu (0. - 3. třídy, školní jídelna) - vchod z ulice Toužimská,
  • budovu školní družiny - vchod z ulice Železnobrodská.
K dispozici jsou pro výuku i školní družinu zahrady okolo všech tříd budov školy. Na zahradě u hlavní budovy průběžně vznikají ve spolupráci s rodiči žáků herní i výukové prvky.