18. 11. 2020 OTEVŘEME ŠKOLU pro žáky prvních a druhých tříd

Publikováno: 14. 11. 2020

Ve středu 18. listopadu 2020 se znovu obnovuje prezenční výuka na naší základní škole, která se týká přípravné třídy, prvních a druhých tříd.

Ostatní žáci naší školy pokračují  v povinné distanční výuce. Učí se nadále podle platného rozvrhu on-line hodin.

Stejně jako na jaře je i teď naší snahou připravit pro děti co nejlepší podmínky tak, aby se ve škole cítily dobře. Samozřejmě však zároveň budeme dodržovat veškerá platná hygienická opatření a řídit se vydanými doporučeními MŠMT.

Jsme velmi rádi, že tentokrát nemusíme přistupovat k rozdělování třídních kolektivů, celé třídy se mohou vzdělávat společně a navíc budou děti z jedné třídy společně zůstávat i odpoledne ve školní družině, nebude tedy docházet ke slučování ani prolínání tříd.

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Přípravná třída:

Výuka probíhá ve stávající učebně přípravné třídy a to pod vedením paní učitelky Kateřiny Strnadové, která bude mít děti i v družině. Počátek vyučování 08.00 hodin.

První a druhé třídy:

1. A a 2. A – sraz před školou v 07.30 hodin

1. B a 2. B – sraz před školou v 07.40 hodin

1. C a 2. C – sraz před školou v 07.50 hodin

1. D a 2. D – sraz před školou v 08.00 hodin

1. E, 2. E a 2. F – sraz před školou v 08.10 hodin

Před novou budovou školy bude čekat na děti jejich třídní učitelka. Děti budou odvedeny třídními učitelkami do šatny a následně do svých tříd. Po ukončení výuky budou děti odvedeny na oběd a po obědě si je přebírá družina, která bude otevřena do 16.00 hodin. Další informace vám poskytnou třídní učitelé v pondělí dne 16. 11. 2020.

Mgr. Bc. Květoslav Přibil, ředitel základní školy