Covid-19, do preventivní karantény míří třída 2. F

Publikováno: 16. 9. 2020

Vážení rodiče, žáci, přátelé školy,

nedlouho poté, co se oficiálně objevil Covid-19 ve školách sousedních městských částí, eviduje k dnešnímu dni první případ i naše základní škola.

Ihned po tomto zjištění jsme na základě Manuálu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 a Metodického pokynu hlavní hygieničky České republiky k jednotnému postupu KHS pro nařizování karantény ve školách a školských zařízeních v souvislosti s onemocněním COVID-19 kontaktovali Protiepidemický odbor Hygienické stanice hlavního města Prahy a dále dle výše uvedených metodik doporučili preventivní karanténu celé jedné třídě, kde byla potvrzena nákaza u pedagogického pracovníka.

Zákonní zástupci žáků této třídy byli neprodleně telefonicky kontaktování vedením školy a stejně tak byla informována i asistentka pedagoga, která ve třídě působí.

Hygienická stanice hlavního města Prahy rozhodne zítra, tj. 17. září 2020, na základě protiepidemického šetření o dalším postupu, tzn. o délce karantény žáků, jejich kontaktů a stanoví případná další opatření. V případě pokračující katrantény celé třídy je škola připravena zahájit distanční výuku.

O rozhodnutí a dalších případných opatřeních Protiepidemického odboru Hygienické stanice hlavního města Prahy vás budeme v aktuálním čase informovat prostřednictvím internetových stránek školy www.skola-kbely.cz. Informace můžete sledovat i na Facebooku naší základní školy https://facebook.com/skola.kbely.