Distanční výuka bude zahájena 12. 10. 2020

Publikováno: 10. 10. 2020

Vážení rodiče,

od pondělí 12. 10. do pátku 23. 10. 2020 se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 omezuje provoz 2. stupně základní školy. Dle tohoto nařízení se neúčastní osobně na vzdělávání polovina tříd na 2. stupni. Třídy, které se neúčastní vzdělávání, se budou vzdělávat povinně distančně. Na naší škole bude v týdnu od 12. 10. do 16. 10. 2020 probíhat:

 

PREZENČNÍ VÝUKA

u tříd 6. A, 6. B, 6. C, 6. D, 8. A, 8. B a 8. C. Výuka u těchto tříd bude probíhat podle platného rozvrhu. K tomuto rozdělení jsme přistoupili z důvodů umístění tříd na budově školy a počtu tříd v ročnících. Žáci příští týden do školy tedy přijdou. Distanční výuka se jich bude týkat v týdnu od 19. 10. do 23. 10. 2020. Rozvrh na on-line výuku, vám bude zaslán v průběhu příštího týdne.

 

DISTANČNÍ VÝUKA

u tříd 7. A, 7. B, 7. C, 7. D, 9. A, 9. B a 9. C. V tomto týdnu většina žáků ze 7. tříd odjíždí na školu v přírodě. Žáci, kteří nepojedou na školu v přírodě, se v následujícím týdnu, tj. 12. - 16. 10. 2020, budou vzdělávat distanční formou. Distanční výuka bude probíhat prostřednictvím Microsoft Teams. Žádáme vás, abyste přes víkend využili času a s dětmi se připojili do MS teams, kde bude distanční výuka probíhat. K připojení můžete využít návod, který vám byl zaslán prostřednictvím programu Bakalář a naleznete jej na stránkách naší školy. Distanční výuka bude vedena kombinací výukových materiálů, výukových videí, úkolů a výkladem látky při on-line hodinách. On-line hodiny budou probíhat podle rozvrhů, které jsme vám zaslali do Bakalářů. Na hodiny se žáci připojí a budou on-line pracovat pod vedením učitele. Zadání práce z ostatních předmětů bude připraveno v učebnách MS teams. V týdnu od 19. 10. do 23. 10. bude vzdělávání žáků těchto tříd probíhat ve škole podle platného rozvrhu.

S přátelským pozdravem,

Mgr. Bc. Květoslav Přibil, MBA

pověřený ředitel základní školy

 

Užitečné odkazy, ve kterých jsme vás již dříve informovali o distanční výuce prostřednictvím Microsoft Teams [stačí jedno kliknutí na název příspěvku] :

Řešení distanční výuky s Microsoft Teams pro 830 žáků a 430 týmů...

Online prezentace Microsoft Teams