Informace pro rodiče budoucích prvňáčků - zápis z informační schůzky zde dne 24. 6. 2020

Publikováno: 30. 6. 2020

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, 

děkujeme všem, kteří se osobně zúčastnili informační schůzky ve středu 24. června v tělocvičně školy. Na této schůzce jste získali základní informace o chodu školy, seznámili jste se s budoucími třídními učitelkami vašich dětí a také proběhlo dorozdělení dětí do jednotlivých tříd. V příštím týdnu budou zveřejněna registrační čísla všech dětí, přijatých do 1. tříd a jejich rozřazení do jednotlivých tříd. 

    • 1. A Mgr. Kateřina Bundilová
    • 1. B Mgr. Jana Kunešová
    • 1. C Mgr. Tereza Olšinová (program Začít spolu)
    • 1.D  Mgr. Lucie Kalčíková (program Začít spolu)
    • 1. E  Mgr. Elena Havlíčková (metoda CLIL) 

Pokud jste se této schůzky nemohli zúčastnit, připravili jsme pro vás zápis, který je k dispozici v příloze.  

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na další společná setkávání
 
Vedení školy