Jsme součástí mezinárodního programu Ekoškola

Publikováno: 8. 9. 2020

Základní škola Praha - Kbely je na cestě k mezinárodní certifikaci a chce využívat maximum služeb a výhod programu Ekoškola. Našim cílem je, aby škola kvalitně a smysluplně naplňovala mezinárodní metodiku a pomáhala měnit prostředí školy i jejího okolí k lepšímu.

Jak bude probíhat ocenění škol a představení jednotlivých cest

Od nového školního roku budou mít všechny Ekoškoly v ČR možnost získat tři stupně mezinárodního ocenění. Jedná se ocenění za projití Bronzové cesty, Stříbrné cesty a ocenění nejvyšší za projití Zelené cesty = získání Zelené vlajky (původně titul Ekoškola). Kromě absolvování jednotlivých cest je další varianta účasti v programu, a to status Zapojená škola, která využívá základních služeb programu bez potřeby získat ocenění.

K novému systému patří i nová kritéria, ty budou k dispozici od 18. 9. 2020.

Pro školy, které se přihlásí k projití nebo obhajobě Zelené cesty (původně titulu Ekoškola) na podzim 2020 je připraven  přechodný systém

Určitě preferujeme hodnocení podle nových kritérií. Pokud však nastanou v některých bodech nejasnosti nebo velké rozdíly, zohledníme hodnocení podle původních kritérií.

Nyní podrobnosti ke jednotlivým oceněním.

Aktivní školy mohou získat ocenění za absolvování Bronzové cesty nebo Stříbrné cesty.

Zelená cesta vede k získání titulu Zelená škola (dříve titul Ekoškola) a je téměř totožná s cestou, která doposud vedla  získání titulu a zelené vlajky.

  1. BRONZOVÁ CESTA

Zlepšujte s dětmi životní prostředí a dotkněte se každého ze 7 kroků Ekoškoly. Nastartujte tak práci v Ekoškole podle svých potřeb. Průvodcem Vám budou kritéria (ke stažení v nejbližších dnech zde) a bodové ohodnocení v nich. Pokud dosáhnete minimálního počtu bodů pro tuto úroveň, můžete s pomocí konzultanta a jeho zpětné vazby zjistit, zda jste se vydali správným směrem a získat tak certifikát za projití Bronzové cesty Ekoškoly.

Zpětná vazba:

Zpětnou vazbu škola obdrží do 5 týdnů od přihlášení k auditu.

Bude zaznamenána v dokumentu „8 otázek – Bronzová cesta“ a bude obsahovat ocenění a doporučení k dosud realizovaným krokům v programu Ekoškola. Zároveň auditor nabídne možná řešení a následné kroky k další cestě v programu Ekoškola. „Certifikát za projití Bronzové cesty“ škola obdrží  e-mailem.

  1. STŘÍBRNÁ CESTA

Pokračujte v práci s metodikou 7 kroků a prohlubujte své znalosti v tématech programu Ekoškola. Výběr kroku nebo kroků, kterým se chcete věnovat hlouběji, je na Vás. Průvodcem Vám opět budou kritéria. Zpětnou vazbu získáte díky návštěvě konzultanta, který se sejde přímo s Ekotýmem, probere Vaše úspěchy a přidá svá doporučení. Získáte certifikát za projití Stříbrné cesty Ekoškoly.

Hodnotící konzultace se odehrává na škole a trvá cca 2 hodiny. Auditor se setká s koordinátorem programu a s žáky z Ekotýmu.

Zpětná vazba:

Zpětnou vazbu obdrží škola do 7 týdnů od přihlášení k školy. Zpětná vazba bude zaznamenána v dokumentu „8 otázek – Stříbrná cesta“ a bude obsahovat ocenění a doporučení k dosud realizovaným krokům v programu Ekoškola. Zároveň auditor nabídne možná řešení a následné kroky k další cestě v programu Ekoškola. „Certifikát za projití Stříbrné cesty“ škola obdrží poštou.

  1. ZELENÁ CESTA

Získání titulu Ekoškola se, nyní Zelená škola oproti stávajícímu stavu prakticky nezmění. Být nositelem Zelené vlajky ukazuje, že skrze plně realizovanou metodiku 7 kroků u dětí rozvíjíte schopnost a ochotu aktivně a samostatně zlepšovat životní prostředí a ovlivňujete tak i celou Vaši školu. Jakmile dosáhnete v kritériích minimální úrovně pro Zelenou vlajku, proběhne na Vaší škole konzultace a pak audit s dětmi z Ekotýmu. Zelenou vlajku a další insignie následně škola dostane při slavnostní ceremonii.