Nová atletická sada zpestří tělocvik žáků 1. - 5. tříd

Publikováno: 27. 1. 2021

Sadu atletických pomůcek uzpůsobených potřebám dětí z prvního stupně jsme získali na rok díky zapojení naší školy do projektu Českého atletického svazu - Atletika pro děti do škol, jehož součástí jsme již druhým rokem.

Cílem naší účasti v projektu Atletika pro děti do škol je napomoci tomu, aby děti ve škole tělocvik nejen bavil, ale aby pochopily, jak důležité je, že se pohyb stane součástí jejich zdravého životního stylu.

Atletika, kterou zaměřujeme na všestrannou pohybovou aktivitu je ideální pro obohacení a zpříjemnění hodin tělesné výchovy.

Nová atletická sada nám umožní nácvik základních atletických dovedností a případně i organizaci soutěží.

Věříme, že se brzy aktuální situace zlepší natolik, abychom mohli zahájit hodiny Tělesné výchovy a sadu plně využít.