PODĚKOVÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮM | Žáci naší školy věnovali FN Bulovka Strom života

Publikováno: 31. 3. 2021

Žáci třídy 5.C Základní školy Praha 19 - Kbely věnovali Fakultní nemocnici Bulovka Strom života jako projev podpory všem zdravotníkům. Téměř třímetrová lípa, ve své koruně ukrývá nejen povzbudivé vzkazy žáků, ale také obrovské srdce, které je symbolem naděje, síly a lásky.  ❤️

V průběhu března děti nad rámec distanční výuky malovaly, skenovaly, tiskly a stříhaly listy lípy – která je jedním ze symbolů České republiky – a ty průběžně odnášely do školy třídnímu učiteli Petru Šedovi, který s ředitelem školy Květoslavem Přibilem projekt žáků v rámci distanční výtvarné výchovy realizovali.

Dar přebraly sestry z Interního oddělení, které plánují strom vyvěsit v chodbě u vchodu do budovy, aby vítal jak příchozí pracovníky, tak i pacienty.

Poděkování zdravotníků našim žákům můžete včetně stále přibývajících komentářů shlédnout na Facebooku FN Bulovka.

Děkujeme.