Přání ředitele školy

Publikováno: 30. 6. 2021

Vážení rodiče, milí žáci, vážení pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, čtenáři našich stránek,

nadešel žáky dlouho očekávaný den, kdy se školní rok 2020 - 2021 ocitl na svém úplném konci. 

Přání ředitele školy

Děkujeme vám všem za podporu, trpělivost a za zvládnutí všech nestandardních situací, pomoc při „výuce“ na dálku, za váš celkový přístup, vstřícnost a vzájemnou spolupráci. Přeji vám za všechny zaměstnance školy krásné léto, mnoho skvělých zážitků, hodně odpočinku, načerpání nových sil a příjemných setkání s přáteli a lidmi, které máte rádi.

Mgr. Bc. Květoslav Přibil, MBA