Příchod do školy - informace pro rodiče

Publikováno: 10. 9. 2020
Vážení rodiče,
 
chceme se vyjádřit k dnešní situaci při příchodu do školy. Již 31. srpna jsme prostřednictvím webových stránek žádali rodiče, aby nevstupovali do budovy školy. Pro rodiče prvňáčků platila výjimka, kdy po celý první školní týden mohli  doprovázet děti až do třídy. Od tohoto týdne jsme umožnili rodičům prvňáčků, aby s dětmi chodili před prostory šatny. V šatně byly pracovnice školní družiny a pomáhaly dětem se zvládnutím převlékání a odchodu do třídy. Bohužel někteří rodiče nedodržovali pokyny, vstupovali nejen do šatny, ale i do budovy školy, občas i bez zakrytí nosu a úst. Docházelo i k incidentům, kdy nerespektovali pokyny vychovatelek školní družiny, přelézali přes lavičky a  nastávaly konfliktní situace, při kterých byly slovně atakovány vychovatelky školní družiny a v některých případech dokonce i děti. Proto jsme na tuto situaci zareagovali zákazem vstupu všech rodičů do budovy. Zároveň jsme však posílili počet pracovníků školy, kteří pomáhali dětem a v případě potřeby je doprovázeli až do třídy.
 
Věřte, že naše kroky jsou vždy myšleny v zájmu dětí. Nikdo nechceme, aby byly vystaveny zbytečným stresovým situacím. Proto vás prosíme, abyste respektovali naše rozhodnutí.
 
Mgr. Bc. Květoslav Přibil, M.B.A.
Příchod do školy - informace pro rodiče