Přihlášky ke zkouškám na víceletá gymnázia

Publikováno: 9. 1. 2022

Vážení rodiče,

pokud jste se rozhodli přihlásit svou dceru/svého syna k přijímacím zkouškám na víceleté gymnázium, prosím vás o zaslání níže uvedených informací, na základě, kterých vám připravíme přihlášky a zápisové lístky.

Přihlášky ke zkouškám na víceletá gymnázia

 

  1. jméno a příjmení žáka, třídu
  2. jméno a příjmení jednoho ze zákonných zástupců,
  3. datum narození zákonného zástupce,
  4. telefonní kontakt a email na zákonného zástupce,
  5. název víceletého gymnázia, které bude na prvním místě, adresu, IZO školy, kód oboru,
  6. název víceletého gymnázia, které bude na druhém místě adresu, IZO školy, kód oboru (pouze pokud budete podávat přihlášku k přijímacímu řízení na dvě víceletá gymnázia).

 

Výše uvedené informace odesílejte prostřednictvím informačního systému Bakaláři nejpozději 24. 1. 2022. Žáci 5. tříd informace odesílají  zástupci ředitele a výchovnému poradci Petru Šedovi, žáci 7. tříd výchovné poradkyni Janě Malé.

Přihlášku podává zákonný zástupce uchazeče na podatelnu střední školy osobně nebo ji lze zaslat poštou. 

Podání přihlášky do oboru vzdělání bez talentové zkoušky:

Od: úterý 01. března 2022 00:00

Do: úterý 01. března 2022 23:59

 

Přihlášky se podávají na speciálních tiskopisech, které vám, jak jsem již výše zmínil připravím.

 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení.

 

Děkujeme za spolupráci.