Přijímací řízení 2020/21 krok za krokem

Publikováno: 1. 10. 2020

Vážení žáci, rodiče a přátelé školy,

připravili jsme pro vás informace související s přijímacími řízeními na střední školy a gymnázia ve školním roce 2020/2021.

Pro žáky 9. ročníků navíc v rámci předmětu Volba povolání, připravujeme přístupy do speciální sdílené složky v programu Microsoft Teams. Zde budou mít k dispozici veškeré studijní materiály a dostatečnou zásobu ukázkových testů, které jim umožní zvýšit své šance uspět u jednotných přijímacích zkoušek.

Přijímací řízení - Krok za krokem, ke stažení ZDE

Dny otevřených dveří ve školním roce 2020/2021, bližší informace ZDE

Žádost o vydání náhradního zápisového lístku , ke stažení ZDE

Veletrhy vzdělávání, výstavy a burzy škol, bližší informace ZDE

Přehled středních škol - Praha, bližší informace ZDE

Průvodce kam po devítce? ke stažení ZDE

Vzor odvolání, ke stažení ZDE

 

Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2020/2021

 1. Stále platí možnost podat 2 přihlášky v rámci prvního kola přijímacího řízení na 2 SŠ (případně na dva obory vzdělání na jedné škole).
 2. Přihláška se vyplňuje na stanoveném tiskopisu přihlášky, pro denní formu vzdělávání (růžový podtisk) a pro obory vzdělání s talentovou zkouškou (modrý podtisk). 
 3. I v letošním školním roce proběhnou jednotné přijímací zkoušky.

 

Kalendářem událostí vše pouze začíná! Čtěte do konce

a buďte připravení uspět.

30

listopad

2020

Termín pro podání přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

... více

1

březen

2021

Termín pro podání přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky

... více

12

duben

2021

1. řádný termín JPZ – čtyřleté obory a obory nástavbového studia

... více

13

duben

2021

2. řádný termín – čtyřleté obory a obory nástavbového studia

... více

14

duben

2021

1. řádný termín JPZ – víceletá gymnázia

... více

15

duben

2021

2. řádný termín – víceletá gymnázia

... více

28

duben

2021

Zpřístupnění výsledků řádného termínu ředitelům škol

... více

 

Jednotné testy se uskuteční v termínu:

Studium

1. řádný termín

2. řádný termín

Náhradní termín testů

Čtyřleté

12. 04. 2021

13. 04. 2021

12. a 13. 5. 2021

Šestileté a osmileté

14. 04. 2021

15. 04. 2021

12. a 13. 5. 2021

 

 • Pořadí škol musí být na obou přihláškách totožné - jedná se o stejnopisy! Jednotných testů se uchazeč účastní v prvním termínu na první škole a v druhém termínu na druhé škole.
 • Lepší výsledek jednotlivých částí jednotných testů obdrží obě školy, na které se uchazeč hlásil. Jednotné testy jsou jedním z kritérií přijímacího řízení. SŠ jim v přijímacím řízení přikládají váhu
 • minimálně 60 %, obor Gymnázium se sportovní přípravou minimálně 40 %.
 • Bližší informace k jednotným testům najdete na https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska.
 • Jednotné testy se netýkají škol s talentovou zkouškou (mimo Gymnázia se sportovní přípravou) a učňovských oborů.

 

PROFI TESTY > Pedagogicko-psychologické poradny

Aktuální preventivní opatření vyhlášená MZ ČR dopadají i na provoz poradny.

Omezení se dotknou především skupinových vyšetření  a metodických setkání.  Do zlepšení situace proto nebudeme realizovat:

 • skupinová vyšetření studijní orientace a profesní volby pro žáky 9. tříd,
 • setkání výchovných poradců,
 • setkání školních speciálních pedagogů a psychologů,
 • semináře pro rodiče, žáky či učitele,
 • návštěvy pracovníků poradny ve školách.

 

Užitečné rady najdete zde:

 

Užitečné odkazy na webové stránky:

VÝBĚR ŠKOL A OBORŮ

www.infoabsolvent.cz – průvodce volbou povolání (test, filmové ukázky, popis povolání, uplatnění absolventů škol na trhu práce)

www.atlasskolstvi.cz – vyhledávání škol a oborů v celé ČR

www.stredniskoly.cz – databáze škol, dny otevřených dveří

www.mapaskolstvi.cz – databáze škol

www.technikaaremeslo.cz – přehled jednotlivých technických škol (středních odborných škol a středních odborných učilišť) a jejich studijních oborů v Plzeňském kraji

 

DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY

www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani – portál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

www.cermat.cz – vše ohledně zkoušek a testů

www.zkousky-nanecisto.cz – zkoušky na gymnázia a SŠ

www.budoucnostprofesi.cz

www.scio.cz

www.studujvpk.cz

 

VOLBA POVOLÁNÍ, TESTY OSOBNOSTI

www.emiero.cz – test osobnosti

www.test-mbti.hys.cz – osobnostní dotazník (http://testosobnosti.zarohem.cz/ - 48 otázek)

www.mamenato.cz – otestujte svoje klíčové kompetence

www.mujzivotposkole.cz – test volby povolání

www.job-hub.cz – informace o pracovních místech a o mzdách, osobnostní testy, kariéroví poradci

 

PŘEHLED VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍCH ŘÍZENÍ

Výsledky přijímacího řízení ve šk. roce 2019/2020

 

ODVOLÁNÍ PROTI NEPŘIJETÍ NA SŠ

Odvolání je třeba podat písemně řediteli střední školy, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Podrobnější informace a vzor odvolání ke stažení zde.

 

DALŠÍ KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ředitelé SŠ mohou k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení. Přihláška se vyplňuje stejným způsobem jako v kole prvním. Počet přihlášek není omezen. Sledujte nabídky volných míst na webových stránkách Hlavního města Prahy.

 

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE O NĚJAKÉ PROFESI?

 

Zajímá Vás...

Co dělá hrázný?

Kolik si vydělá kuchař?

Jaké vzdělání má mít překladatel?

 

"Proklepněte" si svoji vysněnou profesi v katalogu Národní soustavy povolání: http://katalog.nsp.cz/uvod.aspx

 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ - 9. ROČNÍK

 

Testová zadání k procvičování

Zkušební dokumentace ilustračních testů a písemných testů využitých při pokusném ověřování organizace přijímacího řízení v letech 2015 a 2016 a konání jednotné přijímací zkoušky od roku 2017 by měla sloužit zejména k rámcovému seznámení se s formální a obsahovou podobou písemných testů jednotné přijímací zkoušky.

Zpřístupněná testová zadání by rozhodně neměla být jediným zdrojem přípravy uchazečů na přijímací řízení. Písemné testy jednotné přijímací zkoušky neobsahují učivo nad rámec rámcových vzdělávacích programů. K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace.

Upozorňujeme, že testová zadání z pokusného ověřování organizace přijímacího řízení 2015 a 2016 neodpovídají po obsahové stránce aktuálně platným Specifikacím požadavků a je vhodné je využít především pro představu o formální podobě testů.

Využití zkušební dokumentace pro další účely se řídí Pravidly pro možnost využití obsahu webových stránek Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání  [PDF, 550,8 kB].

 

Aplikace pro procvičování testů a úloh

V souvislosti s přerušením prezenční výuky na školách připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání pro uchazeče o studium v oborech vzdělání s maturitní zkouškou webovou aplikaci pro přípravu na jednotnou přijímací zkoušku.

Aplikace umožňuje procvičování a následné vyhodnocení testů a tematicky zaměřených skupin úloh z českého jazyka a literatury a z matematiky v podobě blízké reálnému formátu zkoušky. Uchazeči se tak mohou seznámit nejen s obsahem zadání, ale i s jeho faktickou podobou. Výborným pomocníkem pro poznání a pochopení postupů a způsobů řešení jednotlivých úloh jsou speciálně připravená vzorová řešení.

 

Podmínky používání aplikace

Aplikace "Procvičování testů a úloh" a veškerý její obsah jsou chráněny jako autorská díla a/nebo databáze ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jakékoli užití aplikace či jejího obsahu jako celku i kterékoli jejich části, zejména (avšak nikoli výlučně) jejich rozmnožování, rozšiřování, pronájem, půjčování, sdělování veřejnosti, vytěžování nebo zužitkování bez výslovného souhlasu Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání je zakázáno. Užívání aplikace se řídí Podmínkami používání aplikace Procvičování testů a úloh a licenční smlouvou  [PDF, 125 kB]

 

Testová zadání v PDF ke stažení      Procvičování testů a úloh