Rozloučení deváťáků se školou

Publikováno: 1. 7. 2021

Jako každý rok i letos proběhlo rozloučení deváťáků s naší školou. V letošním školním roce nás opouští 9. A pod vedením pana učitele Martina Brejly, 9. B, kterou vedl pan učitel Leoš Tuček a 9. C s panem učitelem Vladimírem Stratilem. Rozlučkové akce zahrnovaly Poslední zvonění, které si deváťáci připravili pro ostatní děti z naší školy, slavnostní oběd s vedením školy a s panem místostarostou Radkem Petráněm a nakonec i slavnostní špalír, kterým deváťáci prošli za potlesku dětí a učitelů vstříc nové budoucnosti.

Rozloučení deváťáků se školou