Skupinové konzultace pro žáky 2. stupně od 12. dubna 2021

Publikováno: 9. 4. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

od 12. dubna jsou na 2. stupni ZŠ povolené skupinové konzultace o počtu maximálně 6 žáků ve skupině a při povinnosti testování antigenním testem. Tyto skupinové konzultace jsou podle pokynů MŠMT určeny pro:

 

   1) 9. ročníky ZŠ pro předměty k přípravě na přijímací zkoušky na SŠ

   2) žáky ohrožené školním neúspěchem

Vnímáme, že žáci 2. stupně se potřebují do školy vrátit a chceme udělat vše proto, abychom jim to umožnili. Zároveň se však musíme držet výše uvedených pokynů a také zajistit bezpečnost našich žáků a pedagogů. Proto jsme postupovali následovně.

Třídní učitelé devátých tříd oslovili rodiče, aby zjistili zájem o prezenční konzultace zaměřené na přípravu na přijímací zkoušky. Podle zjištěného zájmu jsou sestavovány studijní skupiny a následně rozvrh konzultací.

Skupinové konzultace pro žáky ohrožené školním neúspěchem jsou organizovány třídními učiteli jednotlivých tříd.  Tyto konzultace budeme nabízet nejen pro pomoc se zvládnutím učiva, ale i pro udržení sociálního kontaktu mezi dětmi. Protože chceme zachovat plný rozvrh on-line hodin, budou konzultace nabízeny v čase mimo tyto hodiny. Také je nepovedou vždy třídní učitelé, ale například učitelé jednotlivých předmětů, speciální pedagožky, nebo asistenti pedagogů.

Věříme, že se nám i žáci 2. stupně do školy vrátí ještě tento školní rok a do té doby uděláme vše proto, abychom jim tuto situaci usnadnili.