Sportovním workshopem a turnaji se pedagogický sbor rozloučil s rokem 2021

Publikováno: 31. 12. 2021
 
Milí přátelé naší školy,
 
na konci kalendářního roku proběhly dvě moc hezké akce, které bychom vám rádi představili.
 
Loňský rok byl z pohledu sportování dětí velmi omezený. I přestože jsme se v Tělesné výchově snažili nabízet dětem různé alternativy pohybových aktivit v rámci online výuky, byli jsme si vědomi toho, že klasické hodiny tělocviku jsou nenahraditelné.
Sportovním workshopem a turnaji se pedagogický sbor rozloučil s rokem 2021
Od září naštěstí mohou hodiny tělesné výchovy probíhat bez omezení a my v nich můžeme využívat nadstandardní sportovní prostory. I proto jsme se s tělocvikáři rozhodli, že tento kalendářní rok zakončíme jak jinak než ve sportovním duchu. Dva dny ředitelského volna byly ideálním načasováním. První den jsme věnovali sportovnímu workshopu. Dobrovolný program byl určený pro celý učitelský sbor s cílem sdílet nové nápady v praxi, proškolit se navzájem z hlediska dávání dopomoci na nářadí a představení nových sportovních pomůcek. Naše počínání se setkalo s pozitivním ohlasem z řad učitelů a my jsme za to moc rádi :)
 
Další den byl ve znamení sportovních turnajů, nabídka byla také velmi zajímavá - zahráli jsme si společně s naším vedením školy fotbal, florbal, volejbal, ping pong, potrápili těla na kruhovém tréninku a na lezecké stěně a následně zrelaxovali a protáhli během jógy. 
 
Děkujeme všem, kdo se účastnili, velké díky tělocvikářům, kteří vše zorganizovali a podíleli se na této bohulibé akci a v neposlední řadě bychom chtěli poděkovat vedení školy za podporu tělesné výchovy na naší škole.