ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

Publikováno: 26. 4. 2022

 

Informace k zápisu do školní družiny pro následující školní rok 2022/2023.

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

Zápis žáků SOUČASNÝCH 1. tříd do školní družiny na příští školní rok bude probíhat 10. 5. 2022 od 15:00 – 17:00 v budově školní družiny.

 

Zápis žáků SOUČASNÝCH 2. a 3. tříd do školní družiny na příští školní rok bude probíhat 17. 5. 2022 od 15:00 – 17:00 u recepce v nové budově školy.

Pro urychlení zápisu si můžete přinést vyplněnou přihlášku, najdete ji zde: /files/editor/9/prihlaska-do-SD-aktualizovana.pdf

Na přihlášce zatím nevyplňujte tabulku s časy odchodů, ty doplníte až začátkem září.

Další informace o zařazení do oddělení a platbách vám budou sděleny v posledním srpnovém týdnu.

Po termínu konání zápisu nemusí být žádosti o přijetí do ŠD vyhověno.

V případě nejasností kontaktujte prosím - ved. vychovatelku V. Pekárkovou (tel.č.734313816).

 

Zápis pro žáky budoucích prvních tříd a žáky přípravného ročníku proběhne: 1.9. 2022  (podrobnosti zveřejníme na web. stránkách školy v posledním srpnovém týdnu).

 

Přiložené soubory ke stažení