ZMĚŇME KLIMA - konference Ekoškoly pro žáky od 12 let a jejich učitele

Publikováno: 13. 1. 2021

Živý přenos můžete sledovat společně s námi dnes 13. ledna 2021 od 15 do 17 h. Příspěvky pěti řečníků vám ukážou možnosti jak ovlivnit vnímání klimatické změny ve společnosti, a co s tím můžete udělat vy.

Mezinárodní program Ekoškola je jeden z největších vzdělávacích programů na světě. Je do něj zapojeno 67 států a více než 50 000 škol z celého světa. Program zapojuje mladé lidi do problematiky životního prostředí a udržitelného rozvoje na lokální úrovni. V zapojených školách podporuje děti samostatně přijímat výzvy vedoucí k reálným změnám. Rozvíjí u dětí schopnost realizovat i samostatně vytyčené cíle a vytváří z dětí aktivní občany. Škole samotné program přináší zlepšení ekoprovozu, snížení spotřeb energií a vody a tím zvýšení finančních úspor. Program zlepšuje atmosféru školy, podporuje participativní a demokratické procesy a také přináší prestiž při získání mezinárodního titulu Ekoškola.

 

S kým se na konferenci potkáte:

  • Jan Krajhanzl – ekopsycholog MU Brno – Jak mluvit o klimatických změnách, aby to lidi motivovalo k činu
  • Ondráš Přibyla – Fakta o klimatu – Jak přemýšlet o datech týkajících se klimatických změn, kde je získat a jak je interpretovat
  • Tadeáš Žďárský – metodik Školského zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka - Jak aktivizovat společnost skrze školu při řešení adaptačních a mitigačních opatření (s důrazem na možnosti žáků)
  • Josef Prokeš – katolický kněz – Jaká má být role člověka na světě, který mu Bůh odkázal
  • Petr Daniš – ředitel Vzdělávacího centra TEREZA – Jakou roli má hrát vzdělávání v době klimatických změn (s důrazem na školství jako takové a možnosti učitelů)

 

 

Pojďte s námi měnit společnost. S odvahou.

 

Zdroj: Ekoškola