Newsletter ZŠ Kbely č. 4

Publikováno: 5. 12. 2022

Milí rodiče, děti, kolegové a přátelé naší školy,

zdravím vás a přináším čerstvé informace k předvánočnímu dění v naší škole.

 

V pondělí 5. prosince chodili na škole Mikulášové, andělé a čerti. Deváťáci a jejich třídní učitelé se proměnili v andělské bytosti, strašidelné čerty a důstojné Mikuláše. Navštívili všechny třídy a Mikulášové přečetli prohřešky z knihy hříchů! Všechny dětské hříchy se ale dají napravit a naši čerti to měli na paměti a nikoho příliš nestrašili. Andělé pak děti odměnili sladkostmi. Naši Mikulášové, čerti a andělé zavítali i do mateřské školy Albrechtická, kde ochotně pomohli s mikulášskou nadílkou pro školkové děti. Chceme poděkovat sdružení rodičů a přátel školy za nadílku a městskému úřadu, který nám opět zapůjčil krásné kostýmy.

Ve čtvrtek 8. prosince nás od 17:00 čeká vánoční jarmark. Všechny děti tvořily výrobky v rámci pátečního projektového dne a musím říct, že se máme na co těšit. Pekly se perníčky, zdobily adventní věnce, vyráběly vánoční ozdoby, tvořila se překvapení a zkoušelo se i vystoupení ve venkovním altánku.  Organizaci má pevně pod kontrolou náš tým ve složení Katka Škořepová, Terka Kučerová, Martin Novák a Dušan Hrazdíra. Chci opět poděkovat sdružení rodičů a přátel školy, které s námi spolupracovalo a zajistilo teplomety pro venkovní vystoupení dětí. Celá akce se rozšířila o prostory tělocvičny a venkovního altánku. Pro lepší orientaci vás návštěvníků uvádím rozpis jednotlivých stanovišť:

 

Umístění stanovišť: 

1) 0. – 3. ročník – tělocvična 

2) 4. – 6. ročník – přízemí staré budovy 

3) 7. – 9. ročník – jídelna staré budovy 

4) Družina – chodba před tělocvičnou 

5) 8. C + 9. D prostor před logopednou a krčkem 

6) Výstava soutěžních děl Kbelského psavce – třída 4. F 

7) Výstava soutěžních děl do Kalendáře 2023 – chodba staré budovy 

8) Školní kino (promítání videí z akcí školy) – třída 4. C 

9) Živá hudební vystoupení – altán u hlavního vchodu SB 

10) Infostánek – recepce staré budovy 

 

Věříme, že pečlivá organizace našeho týmu a velkorysejší prostory pomohou k tomu, aby akce probíhala v klidné a sváteční atmosféře.

 

Ještě bych vás ráda seznámila s aktivitami, které na škole průběžně probíhají.

 

  • Jsme zapojeni v 12. ročníku finanční gramotnosti a v pondělí 5. prosince si on-line testy složili žáci 9. A a 9. C. Do konce tohoto týdne těmito testy pod vedením paní učitelky Petry Šmokové projdou i 9. B a 9. D. Deváťáci si zde vyzkouší otázky, které se mohou objevit i u přijímacích zkoušek. O tom, že to budou potřebovat, se přesvědčili při pátečním projektovém dni, kdy psali testy nanečisto. Jejich třídní učitelé jim dokázali nasimulovat věrné podmínky ostrých přijímacích zkoušek. Nebylo to snadné a určitě si to ještě zopakujeme, aby byli naši žáci co nejlépe připravení. Do projektu finanční gramotnosti se zapojily i všechny páté třídy a testy si napíšou pod vedením učitelů Petra Šedy a Martina Nováka.

 

  • Ve vybraných třídách již probíhají tělesné výchovy ve spolupráci se studenty Palestry, kteří provádějí diagnostiku správného držení těla dětí a pomáhají vést tzv. zdravý tělocvik.

 

  • Podařilo se nám zrealizovat nákup digitálních pomůcek v rámci dotačního titulu. Naše děti se tak mohou v hodinách informatiky těšit na nové robotické stavebnice, notebooky, tablety, stavebnice chytré domy, a především pět 3D tiskáren.

 

  • Školní poradenské pracoviště realizuje pro žáky druhého stupně preventivní programy pro bezpečné chování v kyberprostoru. To mají na starosti naši metodici prevence Dušan Hrazdíra a Pavel Richter. Další preventivní programy zaměřené na sexuální výchovu proběhnou v rámci spolupráce s externími odborníky do konce prosince.

 

  • Pokračujeme i v zavedených projektech s Českou spořitelnou. Minulý týden měly své první e-jarmarky třídy 4. A a 4. D a spolu se svými učitelkami Danuší Kubošovou, Jarmilou Rambouskovou a Annou Rezkovou připravily celé škole krásné středeční dopoledne.

 

Je toho hodně, co se ve škole děje a mám radost, že mám kolegy, kteří pro školu dýchají a vymýšlejí pro své žáky spoustu krásných akcí a projektů.

Přeji klidný předvánoční čas a těším se na setkání na vánočním jarmarku

Eva Kulichová.