Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Publikováno: 9. 6. 2020

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

dovolujeme si vás pozvat na seznamovací schůzku, která se bude konat ve středu 24. června 2020 v 17.00 hodin v prostoru tělocvičny základní školy. Vzhledem k aktuální situaci vás žádáme, abyste se setkání zúčastnili bez dětí a pokud možno zástupce vyslali jen jednoho zástupce za rodinu. Také si dovolujeme připomenout, že v prostorách základní školy musí být použity roušky. Budete seznámeni s organizací školy a také s třídními učitelkami vašich dětí.

Mezi nimi jsou zkušené pedagožky z naší školy, ale i  nové učitelky, které mají výbornou pedagogickou praxi z jiných škol. Díky tomu nabízí naše škola dvě třídy s programem Začít spolu a jednu třídu, kde bude třídní učitelka při výuce využívat  metodou CLIL (rozšířená výuka cizího jazyka).

Pokud máte zájem o třídu s rozšířenou výukou anglického jazyka, prostudujte si přiložené informace, kde se o metodě CLIL dozvíte více. Po prostudování těchto informací vás žádáme o pečlivé a objektivní zvážení, zda je tato metoda vhodná pro vaše dítě. K tomu vám může pomoci přiložený pracovní list. Svůj zájem o zařazení dítěte do třídy s metodou CLIL zasílejte elektronicky na adresu rambouskova@skola-kbely.cz, v případě vyššího zájmu než je kapacita třídy, budeme losovat.

Zároveň je možnost ještě dodatečně vyjádřit svůj zájem o zařazení dítěte do třídy s programem Začít spolu. Vzhledem k tomu, že se nám oproti původně plánované jedné třídě podařilo sehnat vyučující Hejného matematiky a programu Začít spolu, můžeme rozšířit nabídku a otevřít poprvé dokonce dvě první třídy s tímto programem. Bližší informace o vzdělávacím programu Začít spolu naleznete v příloze. 

Svůj případný zájem o zařazení dítěte do třídy s programem Začít spolu zasílejte elektronicky na stejnou adresu rambouskova@skola-kbely.cz.  

Posledním dnem, kdy ještě můžete posílat "přihlášky", je pátek 19. června 2020.

Schůzky se rovněž zúčastní vedoucí školní družiny a vedoucí školní jídelny.

Těšíme se na setkání

Vedení školy