Družina: Aktuální informace pro rodiče

Publikováno: 30. 8. 2023

Vážení rodiče,

zde najdete aktuální informace o školní družině v následujícím školní roce 2023/2024.

Družina: Aktuální informace pro rodiče

Provozní doba

ranní družina  06:30 - 08:00  v budově Základní školy (příchod do 7:30), vchod z ulice Toužimská
odpolední družina    11:40 - 17:00

       

Telefon                     telefonní čísla jednotlivých vychovatelek najdete na web. stránkách školy v kontaktech

Příspěvek                 350,- Kč/měsíčně (za dobu nepřítomnosti dítěte se příspěvek nevrací).

 

Platební podmínky

(celoroční platba proběhne ve dvou splátkách)

číslo účtu: 299942931/0300

 

1.splátka - září až prosinec 2023 - 1.400,- Kč

2.splátka - leden až červen 2024 - 2.100,- Kč

 

variabilní symbol: pro žáky, kteří již do školní družiny chodili, platí stejný VS jako minulý školní rok.

Žáci 1. třídy obdrží VS 4.9.2022

specifický symbol: 10

 

Do poznámek pro příjemce prosím vždy připište jméno a třídu dítěte.

Podmínkou přijetí je, že 1. platba musí proběhnout od 1.9.2023 do 15.9.2023 a druhá od 1.1.2024 do 15.1.2024.

Děkujeme, že dodržujete termíny plateb.

 

Všechna oddělení školní družiny 

jsou umístěna v nové budově školy v kmenových třídách (vchod z ulice Toužimská).

Bližší informace o rozdělení oddělení a vychovatelkách naleznete na internetových stránkách školy (sekce školní družina).

 

 

Odchody dětí ze ŠD doplníte do přihlášky první týden v září (přímo paní vychovatelce).

 

Jakékoliv změny v odchodech vychovatelce neprodleně ohlaste a to buď osobně, nebo pomocí lístku pro samostatný odchod.

Vyzvedávání dětí ze ŠD 

1.) po vyučování - odchází s třídní učitelkou

2.)  po obědě cca 30 minut po skončení vyučování 

3.)  do 13:00.

4.)  15:00- 17:00.

 

Žáky 1. ročníků vyzvedávejte od 12:30 do 12:45 h. v nové budově školy, od 12:45 do 13:00 (v případě hezkého počasí) na zahradě školní družiny a od 15:30 u nové budovy základní školy.

 

Žáky 2. - 4. ročníků vyzvedávejte do 13:00. a od 15:00. u nové budovy základní školy.

 

Pro urychlení vyzvedávání je možné zavolat „své“ vychovatelce, která dítě pošle na recepci školy, kde paní recepční dohlédne na bezpečné předání.

 

V době od 13:00 do 15:00 probíhají zájmové a rekreační činnosti podle školního vzdělávacího programu. V této době děti neuvolňujeme.

 

V době od 13:00 do 15:00 odchází děti na kroužek pouze v doprovodu lektora, který děti odvádí a přivádí je zpět do družiny. 

 

Pokud dítě odejde na zájmový kroužek samo, do školní družiny se již nevrací. Děti odcházející na zájmový kroužek, musí mít vyplněný čas odchodu na přihlášce (možno doplnit během září) nebo na lístku pro samostatný odchod.

 

Zápis dětí 1. ročníků proběhne 4. 9. 2023 od 10:00 – 12:00 v recepci nové budovy školy. Doporučujeme mít přihlášku do družiny předem vyplněnou (najdete ji v dokumentech na internetových stránkách). 

 

Zápis do kroužků pořádaných školní družinou proběhne elektronicky v polovině září, info web ŠD.

 

Děti do ŠD potřebují: papírové kapesníky, převlečení na zahradu (PODEPSANÉ). Věci dětí zůstávají v šatně a ve školních skříňkách. Za věci, které si přinesou děti z domova, neručíme.

 

Akce ŠD - výlety, divadla apod. – informace sledujte na webu školy v aktualitách ŠD a budete informování prostřednictvím e-mailu.