Kroužky školní družiny

Ve školním roce 2023/2024 školní družina při Základní škole Praha - Kbely realizuje níže uvedené kroužky. Přihlásit se na kroužky bude možné od středy 13. září 2023, kdy v 08:00 hod. zveřejníme online přihlášku. Kapacita jednoho kroužku je stanovena počtem 20 dětí. Aby se dětem dostalo individuální péče, dělíme kroužky do dvou skupin po 10 žácích. Ti tak vybraný kroužek navštěvují jednou za 14 dní (konkrétně 1. skupina lichý a 2. skupina sudý týden). Celkem tak bude přijato 120 žáků. 

 

  • ŠIKOVNÉ RUČIČKY pro žáky 1. tříd > kapacita 20 žáků

Pondělí od 1530 do 1700 | lektor: Lenka Friedlová| cena 1.000,-Kč/pololetí

 

  • KERAMIKA I. pro žáky 1. tříd > kapacita 20 žáků

Středa od 1500 do 1700 | lektor: Romana Bílková | cena 1.500,-Kč/pololetí

 

  • KERAMIKA II. pro žáky 2. tříd > kapacita 20 žáků

Čtvrtek od 1500 do 1700 | lektor: Eva Jiskrová | cena 1.500,-Kč/pololetí

Fotografie z jednotlivých kroužků naleznete ve fotogalerii nebo níže na této stránce.

 

PODMÍNKY PŘIJETÍ 

  • Řádné vyplnění a odeslání kompletně vyplněné online Přihlášky na kroužek školní družiny při ZŠ Praha - Kbely, Albrechtická 732, 197 00, která bude uchazečům zpřístupněna 13. 9. 2023 od 8:00 h. na internetových stránkách školy (aktuality školy, aktuality školní družiny)
  • Přihlášené dítě je v aktuálním školním roce žákem Základní školy Praha - Kbely a dochází do ročníků, pro které jsou kroužky realizovány (viz. výše uvedená specifikace kroužků.
  • Žáci budou přijati v závislosti na pořadí, ve kterém se přihlásili. Do každého kroužku tak bude přijato prvních 20 dětí, jejíchž zákonní zástupci vyplnili a odeslali úplnou přihlášku.

 

 

 

 

nebo se nově můžete přihlásit pomocí QR kódu:

 

 

Po přijetí vás kontaktuje vychovatelka ŠD, která kroužek vede.